Skip to main content

Y CERDDOR ■ CYMREIG. AT WASANABTH CEEDDOHIAETH YN MYSG CENEDL Y CYMEY. CYHOEDDEDIG DAN JSTAWDD PRIF GERDDORION, CORAU, AO UNDEBAU CERDDOROL Y GENEDL. Rhif. 70. RHAGFYR 1, 1866. Pjris 2g.—gyddr post, 3c. YSTAFELL YR HEN ALAWON. Yr ydym yn dychwelyd at yr Hen Psalmydd Cymreig, ac yn rhoddi y gweddill o'r hen Donau a geir ynddo:— Gyda Psalm XII. ceir yr alaw hon : — A'r holl wirioneád ar ball aeth o blith hiliogaelih dynion. Mae yn amlwg fod rhyw gamgymeriad yn y ddwy linell gyntaf; y mae un nod yn rhy fach yn y gyntaf, ac un nod yn ormod yn yr ail. Nid ydym yn cael un Don eto hyd nes mae y Mesur yn newid, sef gyda Psalm LI. Y Don a roddir gyda'r Psalm hono ydyw hon :— :3==|. ____Zä=--fc---t _P_—q_ ____ =fc= Tru-gar-edd dod i - mi, Duw, o'th ddaioni ty - ner; î=_2: j=_±^__z_?Z!_2iz: _ý_3_. Ymaith tyn fy enwiredd mau o'th drugareddau lawer. . Mae yr hen Don yma yn un ragorol dda, a hynod gyf- addas i'r Psalm hon ; ac yr ydym yn credu ei bod yn werth i'w dwyn eto i arferiad, ar ol bod yn cysgu can- rifoedd, fe ddichon, yn llwch ebargofiant. Yr ydym wedi ei chynghaneddu i'w hargraffu yn yr " Ychwan- egiad" at ein Llyfr Tonau Cynulleidfaol. Y mae yn deilwng o sylw hefyd mai dyma yr unig Don a geir yn yr hen lyfr gyda llonnod ar 7fed y cywair lleiaf. Y Don nesaf a geir ydyw yr Hen ÌOOfed, gyda Psalm C. Y mae yn argraffedig fel hyn:— I'r Arglwydd cenweh lafar glod, a gwneweh ufudd-äod llawen __________________________ [fryd, =3 ^EÌäaa^d^áÌÈ^: Dowch o flaenlDuw a pheraidd don, trigolion y ddaear i gyd. Mae yn debyg fod y nod diweddaf ond un yn gam- argraff; y dylasai fod ar G, ac nid ar B. Y mae mor debyg a hyny fod y neb a drefnodd y don i gael ei har- graffu yn bwriadu i'r ail ran gael ei chanu fel y mae yn argraffedig; ond nis gwyddom a'i felly y byddai y Cymry yn ei chanu tua dau can' mlynedd yn ol neu beidio. Ni cheir un Don eto yn yr hen lyfr hyd Psalm CXIII. Y don a geir yno yw yr hen alaw fawreddog o ba un yr ydym wedi cymeryd y Don ardderchog "Nashville" (Llyfr Tonau öynulleidfaól, Rhif. 45). Dyma y don yn gyflawn fel y mae yn yr hen Psalmydd Cymraeg hwn; ac yr ydym wedi ei chynghaneddu, fel y gallo y sawl fyddont yn ewyllysio ei chanu yn gyfìawn :— z__j_ =ëMa= :___: :p: :_zjz= =f- :_2 ---=1 =_=t= :__=;_3= ~ö. =:=jzzz __.:z^pz____z___z__£__:g:--= ...... , i i i r l l -p-f II Chwi weision Duw molwch yr lon, Mol-wch ei enw a llafar don, Bendigaid fyddo'i enw Ef; O godiad haul hyd fachlud dydd, Mawr en - w'r Ion moliannus fydd, Yn y byd hwn ac yn y nef. I _JL .J. _j_ _J_ A I _J_ J l I . I <-! I I J -TV" m=&i _t___ -£_*- -Przt=zzp=ztzz=g=^zezfë^ :_r_z _ _ ■ - _____- . . I I r~r Der-chaf - ed Duw uwch yr holl fyd, A'i foliant aeth uwch nef i gyd, Pwy sy'n gyffelyb i'n Duw ni ? ,~ f- -d_fegg-__ŵg_fF -:-<_?-»-_-------_-_»-*-.=-—i-----------------------e- - e_a—F Yr hwn a breswyl yn y I r__=L , , ^ :^f_?_f__^,a_=ÌÄÌ I'r ddaiar hon dar-os-twng Ef ; Gwyl Ef ein cam, clyw Ef ein cri. ■à- :_2: :t=zzë_zz !=g=t==p_?l :____ ;_l :z=t===z:__.- -__>- z(=: HÖ- :ç2=e_?zL: