Skip to main content

CERDDOR CYMREIG AT WASANAEÎH CEBDDOEIAETH YN IYSG CENEDL Y CYMEY CYHOEDDEDIG DAN NAWDD PME GERDDORION, COEAÜ, AC UNDEBAU CERDDOHOL Y GENEDL. Rhif. 60. CHWEFROR 1, 1866. Pris 2g.—gyddr post, 3c AWB GYDA CHYOTWEIEYDD. Wmffre.—Wel, Mr. Cyniweirydd, gallwn feddwl eich bod yn dal sylw ar y canu yn yr ardaloedd y byddwch yn myned trwyddynt. Pa fodd yr ydych yn ei gael y dyddiau hyn ? Cyniweirydd.—Yr ydwyf yn ei gael yn mhob modd, am a wn i, Wmffre. Y mae yn myned yn mlaen, ar y cyfan, yr wyf yn meddwl; ond rhy- fedd mor araf. Yr wyf yn cofio clywed un yn dyweyd yn ddiweddar mai dwy sect fawr o gan- torion oedd er ys blynyddau yn ol, sef bect yr Hymnau a'r Psalmau, a sect y Maswedd. Addefai y gwr fod tair sect yn bodoli erbyn hyn ; ac mae yn debyg fod hyny yn gywir yn yr ystyr yr oedd ef yn siarad ; ond mewn ystyr arall, a mwy ym- urferol, y mae ychwaneg na thair. Fel yr oedd yn nyddiau y Bardd Cwsg, felly y mae yn y dydd- iau hyn ; bydd— " Rhai yn canu am gael ceiniog, Ac ereill am gael clod," Dyna ddwy sect, chwi welwch i ddechreu, sect y geiniog, a. sect y clod. Perthyn i sect y geiniog y mae llawer o'r rhai a ânt o amgylch y wlad i gynnal " cyngherddau mawreddog." Gwyddant pa mor hawdd ydyw gan galon dyn, ac yn enwedig dyn a dynes ieuanc, ymgymeryd â'r isel, yr arw^ „ebol, yr ysgafn,a'rllygredig; a chan mai cynull pobler cael y geiniog ydyw yr amcan, gofalant am y geiriau a'r gerddoriaeth fydd yn f wyaf effeithiol i wneyd hyny. Trydedd sect yw yr hon sydd yn ceisio gwneyd cerddoriaeth yn foddion i lesoli a dyrch- afu y genedl. Cyfyng yw y porth hwn, a chul yw y ffordd ; ac yr wyf yn ofni y gellir ychwanegu yma hefyd, mai " ychydig (mewn cymhariaeth) yw y rhai sydd yn eichael hi." Y mae sect arall o'r rhai a ymdrechant yn gydwybodol yn y gor- chwyl o wellhau eaniadaeth grefyddol. Nid llu- osog iawn ydyw hon ychwaith. Gwneir i fyny bummed sect,o'r rhai diofal ac esgeulusynnghylch canu cynulleidfaol. A cheir chwechfed sect, yn y cyfarfodydd gweddio a gynelir yn yr wythnos mewn tai annedd, a cheir cryn nifer o honynt hefyd yn nghyfarfodydd cyfrinachol (prwate) y gwahanol enwadau crefyddol. Byddaf fi yn myned i'r cyfarfodydd gweddio hyn bob amser ag y caf gyfleustra; ac feallai y carech chwi glywed rhai o'r Tonau a genir yno. Dyma un a genir yn lled gyffredinol: — lâ rc?rî =í=: CU—.0.-0-_—_>—*-«——,-----1——— -d-0— —*-----____^------__._*_*---------Z—_v__^/~- __£_=_£ - ~t*i--------------i* -H _—I----—-—_- _*3_ Dyma un arall a glywais er ys pythefnos yn ol:— ;.»-.- =)=q-- í= -o _ m.\ -I-----F----p----,—I----,----1 hT~G>----—-0- l». C.