Skip to main content

?• W«/ M-sfidcf, 0 f . 'J,.' ■ . ,^/C, •y.'ìT. >C ^jtrhjntuîtf IRtsfll aí ẅas'anartlt {fcrddoriariît pt mgsj g djjptrg, Cyhoeddedig dan nawdd prif Gerddoricn, Corau, ac TJndebau Cerddorol y Genedl. Rhif. 35.—Cyf. II. IONAWR 1, 186á. JPris 2g.—gyäaW post, Sc. ©tmnbmstaìf, CEEDDOBIAETH YN Y RHTFYN HTO, Cydgan.—" MOR FAWR YDYW DYFtfDER." Mendelssohn, allan o St. Paul, Cak.—"BWTH FY NHAD:" Dwuwd netj Bed- bawd—"BWTH FY NHAD." Gan Chables James, Llanilar, ger Aberystwyth. Tü DAL. Llawlyfr i Grerddoriaeth .................. 81 Geiriadur y Cerddor .................. 83 Nodiadau Beirniadol.................. 85 Amrywion ........................ 86 Pwysigrwydd Cerddoriaeth ............... 86 Bwrdd y Golygydd ................. 87 Cronicl Cerddorol ..................... 87 Congl y Tonic Solfa .................. 88 Híatolpft t ®erDDouaetí). Amses ( Timé).—Parhad. 109. T mae eto rai pethau perthynol i Amser ag yr ydym heb eu nodi. Un o'r pethau hyny yw y Mannod (Dot), pa un nid ydyw ond ys- motyn byehan (•) ar ol nôd fel hyn—p* Pa bryd bynag y gwelir hwn, yr ydys i gofio ei fod yn cymeryd haner cymaint o amser a'r nôd fyddo o'i flaen. Dyweder fod Banig (Semi- hrete) yn cymeryd pedwar tarawiad o ainser, yna bydd Banig a Mannod yn cymeryd chwech tarawiad, neu dri Ad-fanig. Saif y nodau gyda Mannod fel hyn:— " _ ' _ O 4 tarawiad o« 6 tar. neu q s^ o neu o C) 3 tar. neu l^tar. neu,* o, 2 darawiad o* P 1 tarawiad P* ì " 110. Defnyddir Mannod dyblyg weithiau ar ol nôd, yr hyn a arwydda fod y Mannod cyntaf i gael haner cymaint o amser a'r nôd fyddo o'i flaen, a'r ail Fanod i gael haner cymaint a'r Mannod cyntaf, fel hyn:— O»» cyfartal i o o, • Ef- cyfartali ^ * * •'•• cyfaftalí f' ? f5 111. Mae y gwahanol arwydd-nodau a fu dan sylw yn dangos pa fodd y geilir rhanu nodau yn ddwy, pedair, wyth, ac un ar-bymtheg o ranau ; ond nid ydynt yn dangoa pa fodd y gellir eu rhann yn dhir, pump, ehwech, saith, neu naw o raoau. Gwneir hyny í'el hyn:— °< yn dair rhan ? r ? i I i 1 f yn dair rhan ,• r ,• neu P yn dair rhan P f P Yr enw a arferir ar y rhaniad hwn ydyw Tri- nod (Triplet neu Th'iole). G-welir mai nid haner, ond y drydedd ran o atnser y Banig sydd i bob un o'r tri G-orfanig sydd dan y ffigyr 3, a'r nodau ereill yr un modd. 112. Yn ol yr un drefn y gellir rhanu nôd i chwech neu naw o ranau, fel hyn:— O, yn chwech o ranau ?????? yn chwech o ranau ?? Yn yr engraifft hon nid y bedwaredd, ond y chwechfed, ran o'r nôd cyntaf sydd i bob un o'r ehwech sydd ar ei gyfer. Yr enw a roddir ar hwn ydyw Chwe-nod (Secctuplet neu Sextole). 113. Arwyddir y nawfed ran o nôd yr un modd, fel hyn:— yn naw o ranau ? ? ? ?'? ? ? ? ? yn naw o ranau Nid yr wythfed, ond y nawfed, ran o'r nôd cyntaf sydd i bob un o'r naw sydd dan y fhgyr 9 ar ei gyfer yn yr engraifft hon. 114. Rhenir nodau yn bump ac yn saith o ranau yn yr un drefn ; ond yn anaml, mewn cy- mhariaeth, y gwneir defnydd o'r rhamadau hyny, ac y mae v gorchwyl o'u canu, neu eu chwareu,