Skip to main content

CERDDOR CYMREIG ^glŵgraam Jpisol aí wnmuúìi dMdortaetlt gm m%p% g %mrjr. Cyhoeddedig dan nawdd prif Gerddorion, Corau, ac TJndebau Cerddorol y Genedl. Rhif. 34.—Cyf. II. RHAGPYR 1, 1863. Pris 2g.—gyäcCr post, Bc. »---------- hwn, yn benaf, y mae yr Amser Triphlyg cerddoriaeth. MODDATJ TE AmSEE TeIPHLTG. 100. T mae Moddau yr Amser Triphlyg yn sefyll yn syml fel hyn:— 1. Y Modd a ddynodir gyda'r rhifnod 3, neu ?. Yn y modd hwn y mae tri banig yn y ban, fel hyn:— ©BnnÉDBStaîr, CEEDD0EIAETH YN T EHIFTN HWN, Cîdgan.—"MOR FAWR YDYW DYFNDER." Mendelssohn, allan o Sí. Paul. Llawlyfr i Gerddoriaeth ....... Geiriadur y Cerddor ......... Taith Gerddorol yn Sir Aberteifî At Dderbynwyr y Cerddor Cymreig Bwrdd y Golygydd ... „..... Cronicl Cerddorol .......... Hysbysiadau ............. Tu DAL. ... 73 75 ... 76 77 ... 77 ... 78 ... 80 Liatolpfr i <£ettiDonaetF). Amsee (Time). PABHAD O TTJ DAL. 67. Defîîtddie fìigyrau ereill weithiau i ddynodi gwahanol foddau yn yr A.mser Cyftredin; megys 2, f, a |. Pan ddefnyddir un o'r ddau gyntaf, deallir fod y ban i gynwys dau Fanig; a phan ddefuyddir yr olaf yr ydys yn deall mai pedwar Crychyn sydd yn y ban. "Nodiad.—Er yr arferir yr arwyddluniau a'r ffigyrau a nocîwyd, nid ydyw y prif gerddorion yn ymgadw yn gaeth at unrhyw reol bennodol ar y pwnc. Ceir Handel yn fynych yn ysgrifenu banau cyfain o Semiquavers gyda'r arwydd-nod 0 yn nechreu y dernyn ; fel nad ydyw yr arwydd-nod yn dynodi braidd ddim, weithiau, yn mhell- ach na bod y symudiad yn yr Amser Cyffredin. Amsee Teiphltg (Trìpìe Ti?ne). 99. Tn awr, ni a gymerwn linell o'r un hyd a'r un flaenorol i'w chorfanu, neu ei rhanu yn wahanol fesurau yn ol ei hacenion:— " Caersalem, ti ddinas fy Arglwydd." ( 1---------------------------------1 Grwelir ar unwaith nas gellir corfanu y llinell hon yr un fath a'r llall, fel hyn:— I Caersa I lem ti I ddinas I fy Arg j Iwydd. Á gosod ein banau, yn ol rheol cerddoriaeth, o flaen pob acen ddyrchafedig (Gwel. Ceeeddoe, Cyf. ii., tu dal. 44), byddai y mesuriad feí hyn:— Caerlsalem ti ddinjas fy Argllwydd. T mae pob ban neu fesur yn ol y rhaniad hwn yn cynwys tŵir sill; ac yn cyfateb y niesuriad mewn iss: is: 32: 35: *J 0 agor fy llygaid i weled Dir- 2. Y Modd a ddynodir |. Tn hwn, y mae tri adfanig mewn ban; fel hyn:— g^ ™ ^j- Î7 ^=^ Pwy welaf o Edom yn dod, Mil 3. T Modd a ddynodir |. Fel yr arwydda y rhifnod isaf, tri gorfanig, neu y nodau o ba rai y mae pedwar yn gyfartal i Fanig, sydd mewn ban yn y modd hwn, fel hyn:— C=» =*=í s: Mae'nbrydi ni ganu, nigawsomy fraint,&c. 4. T Modd a ddynodir |. Tri Chrychyn sydd yn y ban yn y modd hwn, fel hyn:— £5 =*=P=P= ^r^" w- 4<-V—tc t' Y cysur i gyd sy'n llanw fy mryd, Fod 101. Nid ydyw cyfansoddwyr yn jrmgadw yn gaeth at y ífurèau symlion uchod; ond rhanant a chymysgant y nodau yn mhob dull, gan ym- gadw yn unig at y rheol, nad oes dim mwy o amser i fod mewn ban mewn unrhyw Fodd, nag a gynrychiolir gan y nodau a roddir mewn ban yn y modd hwnw yn yr engreifftiau uciiod. Mynych y ceir | mewn cerddoriaeth syml fél hyn:— fcfc zö Ûz =i£=s= :2Z ^TF^H Ac yr ydym yn credu, er pob peth a ddywedir y dyddiau hyn gan ysgol neillduol o gerddorion, na ddylem ollwng ein gafael o'r fiurf brydferth hon yn ein caniadaeth gynulleidfaol, ond y dy- lem ymdrechu dwyn ein cynulleidfaoedd i'w