Skip to main content

CERDDOR CYMREIG. %lrîtgntum gRisüt at raanaíth tyräâimatil pt mpjg % %mrg. Cyhoeddedig dan nawdd prif Gerddorion, Coran, ac TTndeban Cerddorol y Genedl. Rhif. 26.—Cyf. II. EBBJLL 1, 1863. Pris 2g.—gydcìr post, Bc. ©ünntDBStaîí. CEB.DDOEIAETH YN T RHIFTN HM, àîíthem Angladdol.—" ARGLWYDD, PAR I MI WYBOD FY NIWEDD." Gan Eos Llechid. (Yfeimiadaethyn ein nesaf) Llawlyfr i Gerddoriaetb. Yr Hen Ganfed Cronicl Cerddorol Hysbjsiadau ....... Tü DAL. ... 9 12 .., 13 16 Líaínìgft i ẅrD&oríaeŵ [Gvtelliakt Gwall.—Trwy ryw ddygwyddiad anffodns, gadawyd allan un 8awd yn y Daflen a roddasom er dangos cylcli y llaií dynol a'r gwahanol offerynau (gwel tu dal. 186). Dylasai fod rhwng y seithfed a'r Wythled 8avvd yn y D.iflen. Niíer y cryniadau mewn eiliad i gynyrchu ei sain uchaf ydyw, 8,192 ; a'r oller- ynau a gynyrchant ei gwahanol seiniau ydynt, yr Organ, y Tlolin, y Flute, y Delyn, a'r Iiano. Mae y rhif' uchaí hefyd yn anghywir. Yn lle 16,834, darllener 16,384. T Geaddfaatt. (Parhad.) Gaîí ei fod o bwys i'r efrydydd i gofio sefyllfa- oedd y gwahanol gyfryngau yn y Baddfa Natur- ìol, ni a'u gosodwn ger ei fron unwaith eto, a hyny mewn ffurf ddariuniadol, fel hyn :— I Haner Tôn. ITôn. Tôn. Tôn. Haner Tôn. Tôn. Tôn. Trawsddodiad t Baddfa. T mae eyfryngau y Baddfa yn cael eu benwi mewB gwahanol dduìliau. Tn Firainc ac Itali yr enwau a roddir arnynt ydyw y sillau can- Iynol:—* Do Ee Mi Fa Sol La Si Do Arferir y sillau hyn hefyd gan gantorion yn Mrydain ac America. T siìlau hyn befyd, gydag ychydig o gyfnewidiad, a ddefnyddir yn Nghyf- undrefn y Tonic Sol-fa, yr hon a ddygwyd i'w ffurf a'i pherffeithrwydd presenol gan y Parch. John Curwen. T silìau a ddynodant gyfryngau y Eaddfa yn ei sefyllfa nacuriol yn ol y drefu hono ydynt:— Doh Ray Me Fah Soh Lah Te Doh Tn Mrydain a'r Almaen, heblaw y sillau uchod, yn y naill ffordd neu y llall, arferir y saith ly'thyren gyntaf o'r wyddor a rhifnodau, fel hyn:— CDEFGABC 1 2345678 ITwyrach fod y darllenydd yn barod i ofyn yn y lie hwn paham na byddid yn dechreu gyda'r llythyren gyntaf, ac yn myned yn rnlaeu yn rheoîaidd, yn lle dechreu gyda'r drydedd lythyr- en? T rheswm, mae'n debyg, ydyw hyn:—T Modd a olygid yn wreiddiol ac yn safon gan yr henafiaid oedd yr JEolaidd, pa uu oedd yn cyf- ateb yn lled agos i'r Baddfi* Leiaf, neu y Baddfa yn y Modd Lleiaf, yn ein dyddiau ni. Gellid ffurfio y Eaddfa yn y modd hwnw trwy gymeryd seiniau y Baddfa naturiol fel y mae yn arferedig yn bresenol, y nailJ ar ol y îlall, gan ddechreu yn y 6fed, fel byn :— 6, 7, 1, 2, 3, 4, ^ 5, 6. Pan ddechreuwyd galw y seiniau hyn yn ol llythyrenau y wyddor, galwyd y gyntaf yn A, yr aû yn B, ac felly yn_mlaen. Ond ar ol chwilio yn fanylach i ansawdd y Eaddfa ac i egwyddor- * Cymerwyd y sillau hyn gan Guido Aretinus, yn yr lleg ganrif, allan o hen bennill Lladin a gyf'ansoddwyd gan JPaulus Diaeonua, i Ioan Fedyddiwr, pa un sydd tel y caulyn:— Ut queantlaxes iEesonare íibris Mira. gestorum famuli tuorum Solve polluti Labii reatum Sancte Johannes. Arferid Ut ar y eyntaf; ond rhoddwyd hi heibio er ys oeeoedd bellach, oblegyd e'i bod ya thj? ddigerddoróeth, a dygwyd ẁ i arferiad ya ei ìle.