Skip to main content

CERDDOR CYMREIG. %Irhjrattrit Pisaî ü mmmuiìt djtrdionuiìt pt mjgjg 5 %mrg* Gyhoeddedig dan nawdd prif Gerddorion, Oorau, ac Undebau €erddorol y Genedl. Rhie. 19. MEDI 1, 1862. Fris 2g.—gyddr post, 3c. ©rmníuBsíalr. CEHDDORIAETH TN" T RHIFYSr HW2T, Rhaîî-gan,—CROESAWIAD I'R FRENHDTES; gan Cyndeyen. Anthem,—" Y RFAI HYN SY'N DYLYN YR OEN;" gan Palestbina. Wedi ei chyfaddasu at eiriau Cymraeg gan y GrOLYGTDD. Tu DAl. Bywgraffyddiaeth ..................... 145 Cynghanedd (Harmoný) ............... 146 Cyfundreíh y Tonic SÒl-Fa ............... 147 Eisteddfod Pontypridd................. 148 Eisteddfod Caernarfon.................. 149 Cronicl Cerddorol,......... ............ 151 Hysbysiadau ........................ 152 T^togtaÛTptJtlîaetÖ (BiographyJ. MOZART. (Parhad o tu clal. 42.) Tn ein hysgrif ddiweddaf, ni a adawsom "Wolf- gang yn Vienna, prif-ddinas Awstria, gyda'i dad. Oddiyno hwy a ddychwelasant adref i Salsburg; ac yno y treuliodd y llanc y rhan fwyaf o'r flwyddyn 1769, yn astudio gweithiau y prif awdwyr ac yn cyfansoddi. Yn mis Ühagfyr, pa íbdd bynag, cyehwynodd ei dad ac yntau i Itali, ac arosasant yn y wlad hyfryd a cherddorol hono hyd fìs Mawrth, 1771. Cafodd y daith hon eífaith ragorol ar iechyd ac ysbryd Wolfçang. Ysgrifenai at ei chwaer ac erailì yn y dyrner fwyaf dedwydd, fel pe buasai wedi llwyr anghofio pob gofid. Yr oedd ei glod yn Uanw yr boll wlad, a phendefigion y tir megys mewn ymrysonfa am dalu iddo y war- ogaeth fwyaf Ond y mae ei dad yn sylwi mai ychydig o arian a ddylifai iddynt yma drachefn. Ysgrifena at ei chwaer o Milan, yn lonawr, 1770: —" Y mae un peth yn fy mlino, a hyny yw,—Eich bod yn gadael i Mölk, druan, i ruddfan ac ochain byth hefyd, ac yn pallu myned allau gydag ef yn y sledfen (sledge'). Pa sawl cadach poced (Gwentwys.—"nisied boc ") glân y mae eich creulondeb wedi gostio iddo ? Am newyddion, nid oes genyf ddim, ond fod y bardd Gelíert o Leipsic wedi marw; ac ar ol iddo farw, ni ddarfu iddo ysgrifenu dim ych- waneg o farddoniaeth." Yr hyn sydd yn swyno y darllenydd yn ei lythyrau ydyw ei blentyn- eiddrwydd a'i symledd yn nghanol yr holl barch a'r moliant a roddid iddo, a'r holl waith caled a gorchestol a gyflawnai. Tra yn Milan, efe a gyfansoddodd Òpera erbyn y Nadolig. Ác ar y ffordd rhwng Milan a Bolegna, daeth meddyí- ddrych Adagio tra phrydferth i'w feddwl; ac wedi cyrhaedd y gwestŷ, efe a ysgrifenodd i lawr ac a orphenodd y cyfansoddiad. Yn Farma, efe a gyfarfu âg un e brif gantoresau Itali ar y pryd, sef Signora Guari, yr hon a barodd fawr syndod iddo trwy ganu nodau llawer iawn uwch nag'y meddyliasai fod yn bosibl i lais dynol byth eu cyrhaeddyd, a hyny yu y modd mwyaf clir a hyfryd. Dyraa rai o'r broddegau a ganwyd ganddi ar y pryd:— Yn Bologna, efe a dalodd ymweliad a ITarin- elli* Cyfarfu yno hefyd a'r Tad Martini,f • Ganwyd Farinelli yn îfaples, yn y flwyddyn 1705; ae ymddengys oddiwrth yr hanesion a roo.dir am datio gan Dr. Burney ae ereill, ei fod yn un o'r cantorion mwyaf a fa yn Ewrop erioed. Tenor o nerth, melysder, a chwmpas anarferol oedd ei lais; ae yr oedd dy- lanwad ei ganiadaeth yu gwbl onorehfygol. Ar ol bod yn swyno Ewrop am lawer o flynyddoedd, a chasglu llawer iawn o gyfoeth efe a ymneülduodd i Bologna yn y flwyddyn 1761, ac a adeiladodd balas gorwych, yn mha un y bu fyw mewn ìlawnder o bob cysurou daearol hyd y flwyddyu 1762. t Padre Giamba Hista Marün oedd un o'r cerddorion rawyaf dysgcdig a fagwyd yn Ilali enaed. Ganwyd ef yn Bologna, yn 1706. Sefydlodd ysgol gerddorol, yr hon nid oedd ail iddi ar y pryd yn Ewrop : ac heblaw ei lafur íeüy yn codi cerddorion, ysgrifenodd amryw «yfansoddiadau a üyirau ar gerddoriaeth. Dechreuodd ysgrifenù Hanes Cerddonaethjond bu farw cyn cwblhau y gorchwyì. Oasglodd lyfrgell o 17,000 o gyfrolau a gorphonodd ei yrta yn y fiwyddyn 1784.