Skip to main content

CERDDOR CYMREIG. %îfìrgnumt fftisot at uraaattarih ŵráíltinadlt gm m$3# g %mrjr, Cyhoeddedig dan nawdd prif Gerddorion, Corau, ac Undebau Cerddorol y Genedl. Rhif. 18. AWST 1, 1862. JPris 2g.—gydaW post, 3c. CEEDDOEIAETH Tìî Y EHIFT]ST HWÎí, Canig.—CYMRU GYNT, gan "Telynor o St. Helena," sef, Gwilym Gwent. Buddugol yn nghystadl- euaeth y Ceeddor Coiuei&. Tü dal. Cynghanedd (Harmoný) ............... 137 Gohebiaeth Eisteddfod Mountain Ash Eisteddfod Pontypridd ... Bwrdd y Golygydd...... Cronicl Cerddorol ...... Hysbysiadau ......... 13S 140 141 142 113 144 Cgngímneîlîl (Sarmony.) COEDiAU dtltsol (conseciciẁes). JPummedau cuddiedìg trwy orj>Jrwysnodau. Gwelie y dylyniadau hyn yn yr engreifftiau canlynol:— e, y mae dau gord yn cyfryngu rhwng y ddau 5ed rhwng y Bass a'r Alto, a phrin y mae y glust yn teimlo fod yna ddylyniad o gwbl. Wrth d, os yn araf y ceair y nodau, bydd yr or- phwysfa yn ddigonol i liniaru effaith anfoddhuol y ddau 5ed; ond os cenir y nodau yn gyflym, bydd yn annigonol. Wrth c, os saib yn unig a gymerir, bydd y Sedau yn dylyn eu gilydd yn ddidor; ond mewn Tôn Gynuîleidfaol, os rhoddir allan ran o'r pennill i'w ganu rhwng y cord fyddo dan y saib a'r cord nesaf, bydd hyny yn llawn ddigon i gwbl ddileu argraff y 5ed yn y cord diweddaf cyn y bydd y glust yn derbyn y 5ed yn y cord nesaf. Wrth b, y mae yr or- phwysfa yn rhy fèr; ac nid da y seinia y dylyn- iadau wrth a, yn enwedig os cenir hwynt mewn amser cyfiyni. JPumme'dau trwy ysgogiadau toredig.—Can- fyddir y rhai hyn yn yr engreifftiau canlynol:— a b -&- -&- 1221 -£- -f - I I í=f ^a 3Ç- i*zzz_^___g-: zzẅzz-gz_-zzzp=i_^ ^êá 3- ____• fflrf fj ' ii w^n u^ _ —ë—l_^zzzlzzzz?—L__^zzzxz3z=n ,/ T mae goddefiad y dylyniadau hyn yn dybynu, i fesur helaeth, ar barhad yr orphwysfa. Wrth >zì?z=:l= " tz±£zzzzztzz Gellid ychwanegu lluaws o engreifftiau o'r fath hyn. Gwelir ar unwaith y gall brawddeg íod