Skip to main content

CERDDOR CYMREIG. %fcîtjgraum ^íìml at wasanaált ẅiiffriwti gm mpÿ g %mrg, Cyhoeddedig' dan nawdd prif Gerddoricn, Corau, ac TJndeban Cerddorol y Genedl. Ehif. 17. GOEPHENAÍ 1, 1862. Fris 2g.—gydár post, 3c. ©çnníDüsíaîí. CEBDDOSIAETH YN T TiHIFYN HWÎT, Canig.—YR AWEL FWYN ( When winds hreathe sofî) ■ 7 gerddoriaeth gan Samüel Webbb, a'r geiriau Cyinraeg gan y Parch. G. Pabry, Caernarfon, a'r G lygydd. \_Parhad.j «CLYW, O DDTJW, FY NGWEDDI;" gan Pebgolesl Wedi ei chyíàddasu at eiriau Cymraeg gan y Golygydd. Tu DAL. Cynghanedd (Harmony) ............... 129 Bywgraffyddiaeth ..................... 130 Cyfundrefn y Tonic Sol-Fa ............... 132 Cystadleuaeth Ystradgynlais............... 134 Cronicl Cerddorol ..................... 134 Hysbysiadau ........................ 136 honynt, ond gofalu na byddont yn cael eu gosod yn rhy noeth. Dyma engraifft arall:— Nid da. Gwell. CpngÔaneîlÜ (Harmony.) cobdiatj DYLYNOL (consecutives)'. An ol ymdrin yn fyr ag unseiniau, 8fedau, a öedau dylynol, yn ein gwers ddiweddaf, ni a roddwn rai awgrymiadau yn y Ue hwn ar ddy- lyniadau yn íwy cyfFredinol. Awgrymiadau meddwn, oblegyd cymerai ymdriniaeth fanwl a chyflawn ar y pwnc yn ei holl ranau fwy o le ac amser nag allwn eu íforddio. I ddechreu ynte yn y dechreuad, ni a gychwyuwn gydag JEilfedau Dylynol. Anaml y mae Eilfedau Dylynol yn seinio yn cynyrchu effaith. ddymunol ar y glust. Dyma engraiíft: — pÉfe^^Sp^p^l Y mae yr engraifft uchod wrth 5, er ei bod yn cynwys mwy o eilfedau nag wrth a, yn seinio yn Uawer mwy derbyniol gan y glust, ac yn profi ar unwaith y gelíir gwneyd defnydd effeithiol o Ond er mor gras y swnia y dylyniadau hyn, ac er mor anaml y gellir gwneyd defnydd effeithiol o honynt, y maent i'w cael yn lled fynych, yn enwedig yn y cymdeithranau, yn ngweithiau y prif gyfansoddwyr. Dyma engraifft:— -S4- tU -=te- %- :§zz ^5: Trydyddau Dylynol. Tr oedd yr hen ysgrifenwyr a chyfansoddwyr yn benderfynol yn erbyn trydyddau dylynol, ac yn enwedig 3yddau mwyaf. Dadleuent lawer iawn o resymau yn eu herbyn ; ac er mwyn creu dygasedd digonol yn nghaìonau eu hefrydwyr ieuaingc tuag at y Mi Contra Fa, íël y galwent y dylyniadau hyn, yr oedd yn rhaid iddynt ddysgu^a chadw mewn côf y llineilau canlynol:— "MiContraFa, £st Diabolus in musica." * Ond y mae yr hyn a rwygai ac a archollai glustiau yr henafiaid yn cytuno yn llawer iawn gwell â chlustiau mwy diweddar; a'r canlyniad ydyw, y ceir 3yddau dylynol, mwyaf a lleiaf mewn dwyonau, a rhwng pob rhau mewn An- themau a Chydganau, yn cael eu harferyd gan ein cyfausoddwyr goreu. Gweler Handel, Haydn, Mendelssohn, &c, Gwan ac ysgafn, pa • " Mi Contra Fa (yn ddigon gwir) Yw'r diaf'ol mewn cynghanedd bur." Ond sylwa un awdwr mai mwy priodol íyddai dweyd— '* Octara deficiens et superflu» Sunt duo diabôli in musica." h.y/.—Tr wytbfed lleiedig a mwyedig sydd dd»u ddiafd m«wn eerdd oriaotb,