Skip to main content

CERDDOR CYMREIG. %îr%nwtm JPisoî aí urasanaíth tycrââamäìt gm mpjg g %mrj|. p Cyhoeddedig dan nawdd prif Gerddorion, Corau, ac Cndebau Cerddorol y Genedl. Rhif. 16. MEHEEIN 1, 1862. Pris 2g.—gydà'rpost, 3c. ©gnníogstaìr. CEEDDOEIAETH YST T EHIFYN HW2T, Cakig.—YR AWEL FWYN ( When winds breathe soft) : y gerddoriaeth gati Samtjel Webbe, a'r geiriau Cyuiraeg gan y Parch. Gí-. Parry, Caernarf'on, a'r Grci.YGYDD. Caniadaeth Grefyddol ... Cynghanedd {Harmony) Cyfundreíh y Tonic Sol-Fa Ein Taith gerddorol Hysbysiadau ......... Tv DÀI.. . 121 123 124 . 126 . 128 CaníaDaetD ẅeftimoL Ymddengys i ni, os ydyw Canu mawl, fel yr addefa pawb mewn geiriau ei fod, yn rhan mor bwysig a goruchel ag uu o ranau ereill gwasan- j aeth y cysegr, y dylai cyfarfod canu fod yn perthyn yn sefydìog i bob cyuulleidfa. Nid cy-1 ìarfod i ddysgu Touau newyddion yu benaf, ac j nid cyfarfod i ddysgu elfenau cerddoriaeth, nac J i ddysgu Anthemau, &c, yr ydym yn ei feddwl; | ond cyíàrfod i ymarfer â chauu mawl fel modd- j ion gras—cyfarfod i gorph y gynulleidfa i ganu j Hymnau a Thonau gyda 'r amcanion mawrion o | addoli Duw, a derbyn Hes ysprydol trwyddynt— | cyfaríbd y byddo caniadaeth grefyddol yn brif j elfen ynddo, fel y mae gweddio yn brif elfen yn j y cyfarfod gweddi—cyfarfod y byddo yr holl | swyddogion a'r aelodau crefyddol, o Jeiaf, yn teimlo rhwymedigaeth i ddyfod iddo. Dichon y dadleua rhai fod genym eisioes y fath gyflawn- der o gyfarfodydd fel y mae yn anmhcsibl cael adeg i gynal un yn ychwaneg. Addefwn yn rhwydd îbd nifer ein cyfarfodydd yn llawn ddigon lluosog, ac yn wir nid ydym heb dybied weithiau fod genym ormod; ond a fyddai yn annichonadwy cynal y naill o'r cyfarfodydd hyn un wythnos a'r llall yr wythnos arall ? O'n rhan ein hun, yr ydyin yn "methu gweled paham y cynelir cyfarfbd arbenìg i weddio ar Dduw am ei fendithion. bob wythnos ac na chynelir un cy- farfod arbenig i fendithio ei enw mewn Uais cân a moiiant am danynt o ddechreu y flwyddyn i'w diwedd. Beth pe cynelid y cyfarfod gweddi a'r cyfarfod canu bob yn ail wythnos—cyfarfod yr wythnos hon yn yr hwn y byddo mwy o weddîo nag o ganu, a ehyfarfod yr wythnos nesaf yn yr hwn y byddo mwy o ganu nag o wedd'io ? Hyd nes y ceir hyn oddiamgylch bydd yn anhawdd profi nad syniad rhy gyffredin ydyw fod canu mawl yn Uai ei urddas a'i bwys na gweddio. Yn awr, ni a ymdrechwn roddi brasluu o gy- farfod ag y chwenycbem yn fawr ei weled, mewn cysylltiad â phob cynulleidfa, yn cael ei gynal bob yn ail a'r cyfarfod gweddi. Y nos y cynelir y cyfarfod canu, dywedwn, yw nos Fawrth, am 7 o'r gloch ; a chyhoeddir ef yn rheolaidd gyda 'r cyfarfodydd ereill. Y mae yr Arweinydd canu, ynghyd a chyfeillion ereill, yn cydymgynghori, ac yn dethol chwech o Donau da—tair yn y cywair mwyaf a thair yn y lleiaf— ynghyd a Hymnau (nid pennillion) priodol i'w canu arnynt, ac yn rhoddi y rhestr i'r gweinidog, y pregetliwr, neu y diacomaid. Y maent hwy- 'thau yn pennodi un neu ychwaneg yn ol y ddawn a'r medr a roddwyd i bob un, i feddwl am yr Hymnau gyda golwg ar eu rhoddi allan, neu eu " ìedio" fel y dywedir, yn y cyfarfod canu. Cy- merwn y rhestr ganlynol o Donau a Hymnau— y Tonau allan o'r "Llyfr Tonau Gynulleidfaol" a'r Hymnau allan o Hymnau Williams, Pant-y- celvn :— Ehif. 174 170 79 183 At. 17 11 Y mae a dau Enw y Dôn. Verona. Eifionydd. St. Ann. St. Peter. Aberdar. Ehif. yr HTmn. .. 669 .. 434 .. 839 .. 687 .. 134 735 Pennillion. 1,2,3 Yr Emyn. Eto. 1,2.4 1,2,3 1,3,4 Diniweidrwydd iae yn saith o'r gloch ; y mae y gweimdog o'r diaconiaid wedi dyfod, ac y mae nifer led dda o'r gynulleidfa wedi yragasglu ynghyd. Dechreuir y cyfarfod trwy ddàrllen cyfran o Air Duw, a gweddi gan Kowland Jones. Y mae y rhai sydd i ganu y gwahanol ranau wedi cymer- yd eu lleoedd gyda 'u gilydd—y merched a'r gwragedd sydd ŷn canu y Trebìe neu y Prif- Alaw, ar ochr ddeheu yr addoldy; y llauciau a'r merched sydd yn canu yr Alto yn eu hymyl yr un ochr; y gwyr a'r llanciau sydd yn canu y Bass, neu yr Isalaw, yn mlaenaf yn yr haner aswy o'r addoldy; a'r gwyr a'r lianciau sydd yn canu Tenor, neu y Cyfalaw, y tu cefn iddynt; a'r arweinydd yn y sêt agosaf i'r pulpud, a ì wyneb at y gynulleidfa.