Skip to main content

CERDDOR CYMREIG. %îi%ntttm jpttsd aí ttraaajmeth ŵŵrt^íh pt mpg g <%mrg. Cyhoeddedig dan nawdd prif Gerddoricn, Corau, ac Undebau Cerddorol, y Genedl. Rhif. 5. GORPHENAF 1, 1861. JPri* 2f.-gyda'r port, 3e. ÉCgmtínpsíaìr. CEHDDÖEIAETH Yìî T RHIFYN HWN, Canig.—"CADWCH ODDI WRTHI, OTíIDE," gan Owaist Alaw. Y Geiriau gan Ceieioo. Ton Gyj?t:lleidfaol, gan E. H. Peichaed, Bala. Bywgraffyddiaeth (Mozari) Cynghanèdd (Harmony) Egwyddorion Cerddoriaeth y Wasg Gerddorol Gohebiaethau... Almanac y Cerddor Bwrdd y Golygydd Cronicl Cerddorol ... Bysbysiadau Tu dal. ... 33 34 ... 35 36 ... 37 37 ... 37 38 ... 40 MOZAET .—(ParMd.) An daer ddymuniad y eenadwr Isellmynig yn Llundain, cydsyniodd Leopold Mozart i gyineryd y plant trwy Hoìland. Cyn treulio ond ycbydig 0 amser yn Hague, bu y ddau blentyn, y naiìl ar 01 y llall, yn glaf iawn,.acyn agos i angeu. Wedi gwella, cyfànsoddodd Wolfgang symphony a quod- libet erbyn coroniad y Tywysog Orange. Mae y dernyn hwn wedi ei gyfansoddi i holl oflerynau y gerddorfa; rhoddir unawd i bod un o honynt yn ei dro, a therfynir y gwaith gydag ehedgan ar yr hen alaw genedlaethol, " Y TywysogWilliam," " yr hon," raedd y tad, " a genir, à chwibenir, ac a chwareuir gan bob dyn yn Holland." Mae y darllenydd yn cofio mai oedran ein harwr yn bresenol oedd deng mlwydd oed. Wedi byny, efe a ysgrifenodd set o chwech o sonatas i'r clamer a'r crwth, y rhai a gyflwynwyd ganddo i'r Dy- wysoges Nassau-Weilberg. Ac nid dyna'r cwbl, ond yn mis Mawrth y flwyddyn hono, efe a ddy- godd alian ei Oratorio gyntaf. Mae y gwaith hwn wedi ei gyflunio i dri llais—dau soprano a thenor, pedwar o dant-ofíerynau, oloes, lassoons, ac udgyrn. JSTid oes wedi ei goínodi ond ychydig o hanes eu hymdaith yn Holland. Dychwelasant oddiyno i Paris drachefn; ac wedi aros yno am oddeutu deufîs, yr ydym yn dylyn eu camrau trwy Lyons, a Ôwitzerland, ac adref i'r Almaen yn mis Tachwedd y flwyddyn hono, ar ol bod yn absenol am fwy na thair blynedd. Tra yn Paris y waith hon, gwnaeth Wolí'gang ei gynyg cyntaf mewn cerddoriaeth eglwysig, sef darn o "wasan- aeth," i bedwar o leisiau a phedwar tant-ofíeryn. Tn awr, y mae gwyneb y teulu eto ar Salz- burg, eu hen gartref; ac nid annaturiol ydyw tybied fod calon y tad yn ymlenwi o bryder, a'i fynwes yn dyfod yn fangre myrdd o deimladau cymysglyd íel yr oedd ei draed yn dynesu tuag yno. " Ond pwy a ŵyr (medd efe yn un o'i ly- thyrau) pa ryw í'ath dderbyniad a roddir i ni ar ein dychweliad!" T mae yn y llytbyr hwnw hefyd rai broddegau a roddant gipdrem ar natur y ddysgyblaeth yr oedd Mozart ieuanc a'i ehwaer 'dani dan ofal eu tad. Nis gallwn fyned heibio heb ddyfynu rhai o honynt:—" T mae pob eiliad a gollaf yn myned ar goll byth ; ac os gwyddwn gynt pa mor werthfawr oedd amser i blant, yr wyf yn gwybod hyny yn llawer gwell yn awr. Chwi a wyddoch fod íy mhlant wedi cael eu har- feryd i -weithio ; a phe dysgent wneud esgusod- ion, megys fod rhywun yn y tŷ yn eu rhwystro gyda'u gwaith, a phe dysgent felly dreulio eu horiau mewn segurdod, byddai fỳ holl adeilad wedi syrthio i'r llawr." Gwynfyd na lenwid miloedd o dadau yn ."N"ghymru â'r un syniadau ac â'r un difrifoldeb a diwydrwydd i'w rhoddi mewn gweithrediad gyda golwg ar eu piant ! MOZAET TS TACHGEW. Ar ol ymsefydlu yn Salzburg, aeth WoîfgaBg at y gorchwyl o ymarfer â gweithiau Bach, Handel, ac Eberlin, ac i astudio cyfansoddiadau y tneistriaid hyny, ynghyd a'r hen gyfansoddwyr ítalaidd. Teimlai pobl ei ddinas ei hun hefyd y dylasent dalu rhyw gymaint o bareb. i un ag yr oedd ei glod trwy holl Ewrop, er maá nid gormod o anrhydedd a gafodd y prophwyd hwn, mwy nag un prophwyd arall, yn ei wlad ei hun. Pa fodd bynag, yr oedd yn rhaid gwneud rhywbeth rhag cywilydd. Ceisiodd y brií atbrofa ganddo gyfan- soddi cerddoiiaeth i wawdgerdd (cotnedy) Ladin a chwareuid yno. Tsgrifeuodd hefyd gantata erbyn y Pasg, ynghyd a sympliony a phedwar concerto i'r clavier yn ystod y tymor hwn. M0ZABT YN YLEIîKA. Ar yr lleg o Eedi, 1767, cychwynodd yr holl denlu d*achefn am Ýienna, prif dcÈoaB Awstria.