Skip to main content

Y CERDDOR CYMREIC: CYLCHGRAWN MISOL AT WASANAETH CERDDORIAETH YN MYSG CENEDL Y CYMRY; GYHOEDDEDIG DANNAWDD m CERDDORION, GORAU, AG UNDEBAU CERDDOROL Y GENEDL Rhif. 132. CHWEFROR 1, 1872.. Pris 2g.—gydcûr post, 2|-c. AT EIN GOHEBWYB. -Byddwn ddiolehgar'os bydd i bob gohebiaeth i'r Cerddoe gael ei hanfon i ni, ifod meẅn llaw arneucyn yr 20fed o'r mis, yn syml'fel hyn:—Rev. J. Boberts, Fron, Carnanon. CYNNWYSIAD. , TUDAL. Undeb Llenyddol a Cherddorol Penmachno...... 9 Gwyl Gerddorol Undebol Aberdar ............ 10 Arwydd-eiriau Cerddorol............. 11 Cystadleuaeth y Palas Gwydr ............ 11 Mr. John Goss, organydd St. Paul .. .... .. 11 Y Diweddar Mr. Ellis Jones, Dinorwic.......... 12 Bwrdd y Golygydd............... 12 MairAlaw ................... 12 Amrywion .............. .. .. 12 Ystafell yr Hen Alawon ............ 13 Cronicl Cerddorol .............. 14 UNDEB LLENYDDOL A CHEEDDOEOL PENMACHNO, &c, Dydd Nadolig, 1871. (Parhad o'r Rhifyn dìweddaf.) Ton Ctntjlleidîaol, Ar y Penill " Wrth gofio 'iriddfanau 'n yr ardd" &c. Derbyniwyd 21 o gyfansoddiadau ar y testyn hwn. Dengys y rhan fwyaf o honynt raddau o fedrusrwydd mewn cyfansoddiant; ond y maent oll yn lled amddifad o wir enaid y gan. Tr ydwyf yn tybied nad oes yma ond rhyw wyth neu naw o gyfansoddwyr gwahanol, ac oblegid hyny yr ydwyf yn eu dosbarthu yn y drefn a ganlyn:— I. Llew Bach, ac Alun. 1. Llew Bach.—Y mae ei wallau yn rhy liosog i'w nodi yma. Y peth goreu iddo ef fyddai ceisio ei gopi yn ol, a sylwi ar y marciau sydd arno, a mynu deall paham y mae y cyfryw symudiadau a chordiau yn wallus. 2, Alun.—Yr un peth sydd i'w ddweyd am dano yntau. II. Conwyfab, a Pyddyt. Ymddengys mai yr un yw y ddau hyn. 1. Conwyfàb.—Ceir yma amryw wallau, megys yn ban 2, 8fedau rhwng y Bas a'r Soprano, F heb ei lloni yn nghord y llywydd, 5edau rhwng y Bas a'r Tenor; y tri gwall eilwaith yn ban 6fed. Gweler hefyd banau 17, 20, 23, 24, 25, 26, 28. 2. Pyddyt.—Cyffelyb yw ei ddiffygion yntau,—3yddau lleiaf yn nghord y llywydd, ac Sfedau yn ban 2; Sedau yn ban 4, 5; 8fedau yn ban 8; cord 4—6 yn afreolaidd yn ban 9; yn ban 15, y mae wedi colli ei gyweirnod— dylasai yr Alto fyned i B; 5edau yn ban 17, 8fedau yn ban 19; F Ç ddylasai fod yn yr Alto ban 21, ac y mae y banau dilynol yn lled afreolaidd. III. Ap Einion, a Caradog. Yn un ? 1. Ap Einion.—Y mae ganddo amryw symudiadau angramadegol ac anchwaethus yn y ddosran gyntaf. Cord cyffredin ddylasai y 3ydd cord fod, ac y mae y trawsgyweiriad i D leiaf yn anchwaethus; yn ban 3, ceir unseiniau ag sydd yn tlodi y gynghanedd yn fawr; yn ban 4, yn y 3ydd cord, dylasai fod C Ö ac nid C $,—fel y mae, y mae yn gwbl afreolaidd. Yn ban 8, y mae yr Alto a'r Tenor yn symud mewn perthynas dwyllodrus. Y mae yr adranau dilynol yn well, 2. Caradog.—Yr ydys yn cyplysu y ddau hyn am y tybir mai yr un ydynt. Ond y mae yr olaf yn rhagori cryn dipyn ar y cyntaf. Yn wir y mae "Caradog" yn lled ddiwallau oddieithr mewn un man, lle y ceir 8fedau rhwng y Tenor a'r Soprano, a rhwng yr Alto a'r ddau. IV. Cerddor leuanc.—Y mae ganddo yntau amryw fân wallau. Os cord D y bwriedir i'r ail gord yn ban 9 fod, dylai yr F fod yn F %; os nad ê, y mae y Tenor ar A yn gyfeiliornus. Y mae y gynghanedd yn ban 11,'fel y mae, yn ddrwg, ond os rhoddir A yn y Tenor yn lle B, gall wneyd y tro. Y mae y Tenor yn yr adranau dilynol yn cynwys amryw symudiadau clogyrnaidd. V. Weber. Nid yw yntau yn gwbl ddiwaìlau, megys 5edau yn ban 4, C naturiol yn nghord llywyddol B leiaf —dylai fod yn C 4—yn ban 5; öedau yn ban 8: gwell fyddai heb loni G yn nechreu yr adran olaf. VI. H. Y., Jubaî, a Cerddor Machno, yr un eto, onide ? 1. H. Y.—Nid ydyw hwn eto yn gwbl ddiwallau. Y mae y cord cyntaf yn ban 15, yn afreolaidd yn ei safie ac hefÿd am nad yw yn cael ei adferu yn briodol; ac nid da y mae yr Alto yn cychwyn yn nechreu yr adran olaf. 2. Jubal.—Y mae ol llafur mawr ar gyfansoddiad Jubaì, ond y mae rhai o'i gymalau yn lled anystwyth, fel y gwelir wrth sylwi ar gyfansoddiad yr ail adran; ac y mae y trawsgyweiriad i C leiaf yn y bedwaredd adran yn anghelfydd. 3. Cerddor Machno.—Y mae yntau yn cyfansoddi yn dda, ac yn hollol ddiwallau; er mai gwell fuasai y cord t-lu-se-r, sef ail wrthddull y cord llywyddol, yn yr ail fesur. Wrth ddefnyddio y termau hyn yr ydys yn rhoddi ar ddeall fod Cerddor Machno weäi cyfansoddi yn nodiant y Tonic Sol-ffa. VII. Nero—Cyfansoddiad pur gywir eto; yr holl ys- gogiadau yn bur rhwydd a llithrig. Dylasai trydydd y cord llywyddol yn niwedd yr adran gyntaf fod yn fwyaf. Ymddengys oddiwrth y copi fod yr awdwr wedi bod mewn cryn benbleth gyda chynghanedd y drydedd adran; ac nid yw eto yn foddhaol, yn gymaint a bod y pumed cord yn yr adran, 3—4—6, yn afreolaidd. Yr un modd yn yr adran nesaf y mae F $ yn y Tenor yn anghywir, gan mai D ac nid G- yw y cyweirnod, Dylasai y 4ydd yn yr ail gord o'r 6ed adran gael ei adferu yn well; felly hefyd y 7fed yn yr ail gord o'r adran olaf. VIII. Orian, Lleiaf, a Lefi.—Tri chynyg gan yr un eto, dybygid. Neu os nad yr un ydynt, yr un peth yn