Skip to main content

Y CERDDOR GYHREIC: CYLCHGRAWN MISOL AT WASANAETH CERDDORIAETH YN MYSG CENEBL Y CYMRY; CYHOEDDEDIG DAN NAWDD PRIF CERDDORION, CORAU, AC UNDEBAU CERDDOROL Y CENEDL Rhif. 131. IONAWR 1, 1872. Pris 2g.—gydcír post, 2£c. AT EIN GOHEBWrE. -Byddwn ddiolehgar' os bydd i bob gohebiaeth i'r Cebddoh gael ei hanfon i ni, ifod mewn llaw ar neu eyn yr 20/ecí o'r mis, yn tyml fel hyn :~Bev. J. Boberts, Fron, Carnarvon. CYNNWYSIAD. TUDAL. UndebLlenyddolCherddorolaPenmachno .... .. 1 Cyngherdd Cymdeithas Gerddorol Gwalia Liverpool .. 2 Gwers i Gyfansoddwyr Ieuainc.......... 4 AwduriaoUi " Sweet Home" .......... 5 Cerddorion Ewropiaidd yn America ... ....... 5 Amrywion .................. 5 Llundain ................ 6 Cronicl Cerddorol .............. 6 UNDEB LLENYDDOL A CHERDDOROL PENMACHNO, &c, Dydd Nadolig, 1871. I. Dadansoddiad t Don "Emtn Lutheb" o'b Ll-tfr Tonait Ctnulleidfaol. Daeth 12 o ymgeiswyr i'r gystadleuaeth hon. Gwneir ychydig o sylw o bob un o honynt, heb gynyg eu dos- barthu na'u graddio. 1. Root.—Gallem dybied ei fod newydd ddechreu astudio trefn y Tonic Sol-ffa o ddadansoddiad, ond heb ei meistroli. Y mae yn gwneyd rhai camgymeriadau digrifol, megys yn y 6ed cord, yr hwn a ddynodir ganddo yn 6/; 6/"y geilw efe y 12fed cord hefyd. Y mae gan- ddo V hefyd mewn un man. "Wrth astudio yn mhellach daw " Root" i ddeall nad oe« y fath gordiau mewn bod. 2. Nobody lcnows.—Y mae hwn yn fyr ac yn ddidrefh fel " Root," ac yn gwneyd yr un camgymeriadau mewn rhan. 3. Tichbourne.—Yr wyf yn tybied mai yr un un yw y tri hyn. Ymrodded i astudio trefn dadansoddiad y Tonic Sol-ffa fel y ceir hi yn yr " Ymarferion Cyfosod- iad," gan J. Curwen. 4. Will Hoplcins.—Dyma ddadansoddiad eglur a rheolaidd yn ol trefn Mr. Curwen, ac y mae yn hollol gywir mor bell ag y mae yn myned. Byddai yn well iddo yntau efrydu "Ymarferion Cyfosodiad," modd y gallo wneyd ei ddadansoddiad yn fwy manwl a chyflawn •—i gynwys Cydelfeniad a Choroniad yn gystal a Chyf- lead. 5. C. Jones.—Yr un peth yn hollol a geir ganddo yntau, ond ei fod yn dweyd gair am y mydr, y mesur, a'r arddull. 6. La C. Darem.—Os oedd y rhai blâenorol yn dweyd rhy fychan, y mae hwn wedi rhedcg dros y terfyn yr ochr arall. Un bai ynddo ef yw dweyd gormod, megys pan y mae yn myned i egluro rheolau trawsddodiad, a phan yn manylu ar natur y cyfryngau sydd yn íîurfio rhai o'r cordiau. Y mae yn bur gywir yn ei eglurhad ar y cordian, oddigerth y cyfleadau; gyda golwg ar hyny y mae yn fynych yn gyfeiliornus. Gwir fod am- rywioí ddulliau gan wahanoi ysgrifenwyr i drin y mater hwn ; ond nid yw " La C. Darem " yn dilyn unrhyw drefn sefydlog hyd y gwyddom. Yr ydym yn meddwl mai y drefn a nodir yn y Cerddor Cytnreig, Rhif. 119, yw y fwyaf cynwysfawr i'w dilyn mewn dadansoddiad. 7. Saer o Sir Fôn.—Y mae y " Saer " wedi gweithio y cwbl yn Saesneg. Y cwbl a wna ydyw, rhifnodi y cordiau, eu galw wrth yr enwau perthynasol, Tonic, Supertonic, Mediant, &c, a nodi y gwrthddulliau gyda ffigyrau Trysawd (Thorough Bass). Y mae ei gyfundrefn enwol yn amherffaith, fel y gwelir wrth sylwi ar y ffaith nad ydyw yn gwneyd gwahaniaeth rhwng Supertpnic a Supertonic 7tk. Y mae yn hollol gywir mor bell ag y mae yn myned. 8. Ariantà.^—Y mae yntau yn lled gywir, er nad yn hollol felly. Anghywir yw y dynodiad o gordiau 22 a 32 fel cord cyffredin mwyaf ar y trydydd. Llywydd F leiaf yw C yn y cysylltiad hwn. Nid ydyw yn son am y gwrthddulliau; ond y mae yn gywir gyda golwg ar y cyfleadau, ac yn dilyn cynllun y Üerddor Cymreig. 9. Yswain Dimeu.—Diffyg mawr yr "Yswain" yw peidio nodi y gwráidd a'r gwrthddull. Er esiampl,— " Cord 12, Cord 6ed ar y 3ydd, cyf. 3ydd." Dylid mewn rhyw ffordd neu gilydd gadw gwreiddyn pob cord yn y golwg mewn Dadansoddiad. Ceir yma hefyd rai gwallau pwysig. Dywed am cord 11, mai cord y éfed ar y 3ydd ydyw; ac am cordiau 22 a 32, dywed fod 3ydd mwyedig ynddynt. Trydydd mwyedig yw hwnw sydd o c i Eu, neu o Gfe i B; ond 3ydd mwyaf sydd o CÌ i EŴ, fel yn y cordiau dan sylw. 10. Anfedrus.—Nid yw yntau yn crybwyll y gwrth- ddulliau; ac y mae yn gwneyd rhai camgymeriadau pwysig. Os bydd i " Anfedrus " dalu sylw i wreiddiau ei gordiau, fe wel nas gall ei ddynodiad o gord Rhif 14 fod yn gywir, am mai ail wrthddull cord y 7fed Uywyddol, y cord 3—i—6, ydyw, yr hwn y dywedef ei fod yma ar y Uywydd. Y mae yn anghywir hefyd yn cordiau 22, 23, 32. 11. Robin Rolant.—Y mae " Robin " yn ysgrifenu yn llithrig a medrus, gan ddangos ei fod wedi astudio y Don yn dda. Ond y mae yntau heb ddeall y gwahan- iaeth rhwng 3ydd mwyaf a thrydydd mwyedig, ueu ynte y mae wedi anghofio cyweirnod y Don sydd dan ei ddwylaw. Y mae yn anghywir gyda golwg a'r cord 25 ; " anhap a fu wyr neb pa fodd." 12. Idwál.—Y mae yn anhawdd meddwl am ddim gwell mewn ffordd o ddadansoddiad o'r Don hon nag a roddir gan "Idwal." Braidd na ddywedem ei fod yn gynllun. Yn gyntaf, dywed ychýdig yn fyr ac i'r pwr-