Skip to main content

CEEDDOB CYMEEIG: CYLCHGRAWN MISOL AT WASANAETH CEiRDDORIAETH YN MYSG. CENEDL Y CYMRY; GYHOEDDEDIG DAN NAWDD PRIF CERDDORION, CORAU, AG UNDEBÂU CERDDOROL Y GENEDL Rhif. 123, MAI 1, 1871. Pris 2g.—gyddr post, 2jc. AT EIN" GOWEBWYB..-Byädwn ddiolchgar os bydêi bob gahebiaeth i'r Cerddor gael ei hanfon i ni, i fod mewn llaw arneutynyr Wfed o'r mis, yn syml fel hyn:—Bev. J. Roberts, JFrow, Carnarvon. CyNNWYSIAD. TUDAB. Y tri Marchog Cerddorol............ 83 Neuadd Frenhinol Albçrt .. .. ........ 84 MarwolaethM. Fetis .. .. .., ..* .., .... 85 Marwolaeth Mr. J. B. Chatterton .. .... .. 85 Mr. Otto Goldsohmidt a'i Enllib.wyr........ 35 Cylchwyl Gerddorol Harlech .......... 36 Bwrdd y Golygydd.............. 8,6 Amrywion ...... .........• 86 ronicî öerddorol ... ........ .. .. 87 Y TEI MAEOHOa CERDDOEOL. Bydd yn ddyddorol gan rai o'n darllenwyr, mae.yn ddiamheu, gael gwybod ychydig o hanes y tri Cherddor sydd newydd gael eu hanrhydeddu a'r urdd o farchog. Syr W. S. Bennet, D.C.L. Y mae William Sterndale Bennett yn fab iMi, Robert Bennett, yr hwn a fu am lawer o flynyddoedd.yn organ- ydd yr Eglwys blwyfol yn Sheffieíd; a'i fam oedd Elizabeth, mercb i Mr. James Donn, F.L.S., eeidwad y Gerddi Llysieuol Brenhinol yn Cambridge. Ganwyd ef yn SheíBeld yn y ff. 1816: Bu farw ei dad a!i fam pan oedd yn 3 oed, a dygwyd ef i fyny gan ei daid, Mr. John Bennett. Pan yn wyth oed, cafodd ei dderbyn yn gantor yn Ngholeg y Brenin, yn Cambridge; ac yn mhen dwy flynedd ar ol hyny, gosodwyd ef yn y Royal Academy of Music yn Llundain. Yn nechreuad ei efrydiaeth, efe a ymgymerodd a chwareu y Violín.. Y crybwylliad cyntaf a gawn am dano yn hanes yr Academy ydyw, yn chwareu y Yiol'in mewn cyngherdd yn 1828—pan yn 12 oed. Yn yr an gyngherdd, a roddid gan yr efrydwyr, yr oedd Mr. Seymour yn arweinydd y band, H. Blagrove ar yr ail violin, C. Lucas ar y violoncello, É. W. Thomas ar y violin, a J. Ella ar y döuble bass. Wedi byny efe a newidiodd y violin am y piano. Dechreuódd astudio cyfansoddiant dan ofal Dr. Crotch a Mr. C. Potter. Cyfansoddodd ei symphony gynfcaf yn E leddf pan yn yr Academy, ac ar ol hyny cynyrchodd amryw concertos i'r piano. Bu yn yr Academy am 10 mlynedd. Yn 18S6, pan yn 20 oed, efe a ffurfìodd gyfeillgarwch a Mendel- ssohn, ac aeth drosodd i Leìpsic. Cyfansoddodd yno amryw o weithiau, y rhai, (ac yn enwedig ei orerture i'r Naiades a'i concerto yn C leiaf) a ddatganwyd mewn cyngherddan dan arweiniad Mendelssohn. Y mae wedi cyfansoddi llawer o weithiau, yn mysg y rhai y mae ei overtures, y Naiades, y Waldnymphe, Parisina, The Merry ẂWes of Wind«or, Concertos, Sonatas, Éfryd- iaethau i'r piano, caneuon a darnau lleisiol eraill. Yn 1856, pennodwyd ef yn Broffeswr Cerddoriaeth yn Mhrif ysgol Cambridge, a derbyniodd yno ei radd o Ddoctor Cerddoriaeth yr un pryd. Yn y flwyddyn 1869, graddwyd ef yn M.A., ac yn 1870 yn D.C.L. yn Mhrif ysgol Bhydychain. O'r flwyddyn 1856 hyd 1868, am ddeuddeng mlynedd, bu yn arweinydd Cyngherddau y Philharmonic yn Llundain; ond ar ei bennodiad yn Brif-lywydd y Royal Academy of Music, efe a roddodd i fyny Arweinyddiaeth y Philharmonic. Priododd yn 1844 a Miss Mary Ann Wood, merch i'r Commander James Wood. Mae yn ddiau ei fod yn un o'r eerddor- ion blaenaf yn Ewrop. Prif nodweddion ei gyí'ansodd- iadau yw tynerwch a phrydferthwch. Syr G. J. Elvet.. Mab ydyw George John Elvey i'r diweddâr Mr. John Elvey, Canterbury, ac Abigail ei wraig, mereh i Mr. Samuel Hardiman. Ganwyd ef yn y fl'. 1816. Addysg- wyd ef yn ysgol yr Eglwys Gadeiriol. Oddiyno efe a symudodd i New College, Rhydychain, a graddiodd yn Wyryf Cerddoriaeth (Mus, Bac.) yn y fl'. 1831; ac yn Ddoctor Cerddoriaeth (Mus. Doc.) mor fuan ag yr oedd yn ddichonadwy ar ol hyny. Pennodwyd ef yn organydd Capel St. George, yn Windsor, yn 185.5; ac yr oedd yn gwasanaethu yn y swydd hono yn y briodas- frenhinol ddiweddaf. Priododd yn 1865, ag Eieanora Grace, merch y.diweddar M'r. Jarvis, Hyde Park. Y mae wedi ysgrifenu nifer fawr o gyfansoddiadan, yn yr arddull Eglwysig yn benafi Syr Jtjles Benedict. Ganwyd Jules Benedict yn niwedd y flwyddyn 1804, yn Stuttgart, yn Germapi. Ei athraw cerddorol cyntaf oedd Hummel, yn Weimar. Ar ol hyny, rhoddwyd ef dan ofal Carl Maria Von Weber yn Dresden. Gwnaeth y fath gynydd yn ei efrydiaeth, fel y pénodwyd ef, yn ol cymeradwyaeth ei athraw, yn arweinydd yr operas Ellmynig yn Vienna pryd nad oedd ond 19. oed. Bu gyda Weber am, bedair blynedd, ac yr oedd ei athraw galluog wedi myned' mor hoff o hono a phe buasai yn fab iddo; Cymerai ef gydag ef i Berlin a Vienna. Ýn Berlin efe a ddaeth yn gydnabyddus a Mendelssohn, a pharhaodd y cyfeillgarwch yn gynes hyd nes y torwyd y cymundeb gan angeu. Ýn Vienna efe a ffuríiodd gydnabyddiaeth a'r anfarwol Beethoven. Yn 1825, penodwyd ef yn gapel feistr yn Naples. Yn y lle hwnw, yn y Eondo, efe a ddygodd allan ei waith dramayddoí cyntaf, sef opera fer; ond oherwydd ei bod mor Ellmynig o ran ei nodwedd, ychydig o dderbyniad a gafodd gan y