Skip to main content

I CEEDDOE CYMEEIG: CgUffpaton Itisol AT WASANAETH CERDDORIAETH YN MYSG CENEDL Y CYMRY; OYHOEDDEDiG DAH NAW33 PRIF 0ERDD0RI0N, CORAU, AC ÜNDEBAU CERDDOROL Y OENEDL Rhif. 111. MAI 1, 1870. Pkis 2g.—gydcìr post, dc. HYSBŸSIAD. Ni ctrgreffir o'r Cerddor ond nìfer digonol i gyflenwi archebion y Üosbarthwyr. Ni byddwn o hyn allan yn alluog ond i gyflenwi y Gerddoriaeth yn unig fel ol-rifynau. AT EIÎT GOHEBWYR. Byddwn ddî lchgar os bydd i bob gohebiaeth i'r Cepddor pael eihanfon i ni, i fod mewn llaw ar neu cyn yr 20fed o'r mis, yn syml fel hyn:—Bev. J. Roberts, Fron, Oarnarvon. Y GYNWYSIAD. Cystadleuaeth Bettws y Coed ... ... Iarll Dudlby a Chylchwyl y Tri Chor Ignaz Moscheles ...... Mr. W, E. Hicrson ...... Bwrdd y Golyöydd ...... GwELLIANT GwALLAU...... Geiriadur y Cerddor GWRUIDDIOLDBB AlAW DüU Cronicl Cerddorol—Salford; Bethel, ger Llanym- ddyfii; Pen ÿ Sarn. ger Amhuch ; Treorci, Mor- ganwg; Cydweli; Tabernacl, Aberafon; Penygar- nedd; Pendeulwyn ; Llundain ; Birmingham Amrywion ........................... TUDAL. ... 33 ... 34 ... 34 ... 35 ... 35 ... 36 ...36 37 38 39 CYSTADLEUAETH BETTWS-Y-ÇOED. Beirniadaeth y Tonau. M.S. Daeth i law 22 o donau, y rhai a ddosberthais fel y can- lyn. Yn Nosbarth y III., y mae Alltud, Adonia, Myn- yddfab, Ab Alaw, Brodor o Nant Conwy, ac Ab Éinion. Dymunwn hysbysu yr ymgeiswyr, nad wyf wedi gwnejd rhyw feirniadaeth orfanwyl ar eu cyfansoddiadau; pe gwnelswn hyny, cymerasai y dosbarth dan sylw yn unig holl amser yr Eisteddfod. I fod yn fyr, nodais y prif wallau yn eu cyfansoddiadau, a'm pwyntil. Nodeb neill- duol y dosbarth hwn, yw anwybodaeth mewn cynghan- edd a melodedd. Ceir 8onau a 5medau olynol yn Alltud, ynghyd a symudiadau afrwydd yn y lleisiau. Yn An- donia, etto, y gwelir yr un gwallau ; ond rhagora Alltud mewn ystwythder alawol. Gwr o'r un ysgol yw Ab Einion, ynghyd a Brodor o Nant Conwy, ac Ab Alaw: maent oll wedi syrthio i'r un brofedigaeth. Ond yr an- nheilyngaf o'r lot yw Mynyddfab j nid yw hwn yn haeddu bod yn y gystadleuaeth o gwbl. Diau mai ymgeiswyr ieuanc ydynt, ac ystyried byny, maent yn obeithiol. Bydded iddynt astudio elfenau cynghanedd a melodedd yn fanylach. Dosbarth II. Yn y dosbarth hwn ceir Alaw Elen, Jolly good fellow, Gwladwr, Yr hen Roger, Plarah alias Arbahar, No. 2, a Dewi Alaw. Mae'r dosbarth hwn yn rhagori mewn mel- odedd a chynghanedd ; ond ceir ynddo 8onau a 5medau olynol, a chuddiedig. Pe buasai Alaw Elen, a Gwlad- wr (canys yr un personau ydynt) wedi ymgeisio gyda mwy o egni, mewn un cyfansoddiad gallasai gyrhaedd safle tiwch yn y gystadleuaeth. Ceir yn nhon Gwladwr, hen frawddeg pur gyffredin ; hefyd yn nhon Alaw Elen, ömedau. Syrthiodd Jolly good fellow, a'r Hen Eoger, bron i'r un gwallau; rhyw ychydig o ddiofalwch yn y naill a'r llall oedd hyn. A all Jolly good fellow, ddadansoddi y trydydd cord yn yr ail adran o'i don ? A faddeuai yr Hen Roger imi, pe dy wedwn iddo godi y doll yn lled drom 0 un frawddegyr hen don adnabyddus S. Ann's ? Rhyw Indiaid anadnabyddus iawn i mi, yw Plarah, alias Ar- bahar; ond maent wedi astudio arddull cerddoriaeth Ewropeaidd yn bür dda. Maent wedi osgoi y beiau cyffredin, mewn cynghanedd; ond hynod glogyrnaidd ydyw y gynghanedd, er hyny. Mae Dewi Alaw, wedi syrthio i'r un amryfusedd a'i gydymgeiswyr yn y Dosparth hwn. Ychydig o adfyfyr- iaeth mewn Peroriaeth a chynghanedd a wna Ymgeis- wyr y Dosparth hwn, yn gyfansoddwyr canmoladwy. ÜOSPARTH I. Ceir yn hwn Nobody, Cerddor Elen, Stanley, Brython, Joseph, Croft, Caswallon, a No. 1. Mae cynnyrchion y dosparth hwn yn deilwng o un Eisteddfod Genedlaethol. Credwyf nad oedd y tonau y bum yn eu beirniadu yn yr Eisteddfodau Cenedlaethol i fyny a safon y Dosparth dan sylw. Efallai y gwel rhai o Ymgeiswyr y dosparth hwn eu camsyniad, wrth weled un don iddynt yma, a:r llall yn Nosparth yr II. No. 1, yn Nos. L, a Mo. 2, yn Nos. II. Ceir engraifft o'r un awdwyr mewn gwahan- 01 ddosparthiadau ereill: megis Dewi Alaw, yn yr Ail Ddosparth, ac o dan enwau ereill, megis Mynyddfab, a Brodor o Nant Conwy, yn Nosbarth III. Cymmered yr ymgeiswyr yr awgrymiad yn garedig. Ton ragorol yw No. 1, buasai yn ddigon hawdd osgoi y 5med cuddiedig yn yr adran olaf o honi. Awdwr cymmeradwy yw Caswallon, mae yma arddangosiad o awen a gwybodaeth gerddorol. Mwy dymunol fuasai i'r nod arweiniol, esgyn i'r tonydd, oblegid arweinydd i'r tonydd ydyw. Heblaw ei fod yn afrwydd, y mae'n ferwinllyd i'r glust ddiwylliedig. Nid mor rwydd yw eiddo Brython, mae'r Ala^y yn ilamu gormod, a thrwy hyny, dueddu at fod yn afrwydd. LÌed debyg yw eiddo Oroft, mae ganddo yntau rai symudiadau anystwyth. Prin y caniateid y fath drwydded wrth adferu Cord y Seithfed mewn ton Seml; pe y buasai yn Gydgan i bump neu ragor o leisiau, buasai hyny yn rhyw fath o