Skip to main content

AT WASANAETH CERDDORIAETH YN MYSG CENEDL Y CYMRY; CYHOEDDEDIG DAN NAWDD PRSF GERDDORION, CORÂU, AG ÜNDEBAU GERDDOROL Y GENEDL. Rhip. 107. ICNAWR 1, 1870. Pjiis 2g.—gydoír post, Sc. HYSBYSIAD. Ni argreffir t", CERDDOR ond nifer digonol i gyflenwi archebion y Dosbu hwyr, Ni byddwn o hyn allanyn alluog ond i gyflenwi y G; JJoriaeth yn unig fcl ol rifynau. AT EDT G-OHEBWYE. Byddwn ddiolchgar os bydd i bob gohobiaeth i'r Oepddor gael eihanfon i ni, i foJ mewn llaw ar neu cyn yr 2l)/ecì o'r mis, yn syml fel hyn:—Rev. J. Roberts, Fron, Öamarvon. Y CYNWYSIAD. TUDAL. ... 1 Lltjndain—Ygwahanol Gyngherddau Eisteddfod Maesteg—Êeirniadaeth y Cyfansodd- iadau Cerddorol ..................... 2 I. S. Bacii ........................... 3 Ystafell tk Hen ALAWoír~si>/, Alawen, Nannau, Gavot, Hengwrt, Meirig ............... 4 TJndeb Cerddorol Dirwestwyr Acdüdwy ... 5 BwnDD Y GOLYGYDD .................= 5 Geijriadür y Cerddor .................. 6 Cronicl Cerddorol—Abertawe. Eifionydd, Casneic- ydd, Pont Menai, Bangor, Llanberis, Corwen. Aber- dar, Mountain Ash, Capel Sloane Street, Llundain 7 LLUNDAIN. Ie, onide? -'Llythyr o Lundain bob rcris, yn rhoddi hanes gweithrediadau y prif sefydliadau cetddorol yn y ddinas fawr" hon. lawn o beth fÿddai hyny; ond y mae yn ddrwg genyf fod fy ngallu i mor fyr i'w'gwblhau. Pa fodd bynag, mi a wnaf fy ngoreu; beth mwy na hyny a ellwch ehwi ddisgwyl ? Ond dyma fi yn y dryswch wrth ddechreu- Mewn ystyr gelfyddydol, y prif sefydliadau cerddorol yma ydyw yr operas ; ond y mae yn amheus genyf a ydych ch wi yn meddwl i mi ysgrifenu hanes y rhai hyn i'r Cerddou Cymbeig. Er mwyn gweled "ydahwn" a fwynheir gan feibion a merched dynion yn y lle mawr yma, yr wyf wedi bod yn ei wneyd yn fater o gydwybod i í'ynu gweled a chlywed pob un o'r prif operas yn cael ei chyf- lawni gan y prif gantorion; a pha bryd bynag y delo opera newydd, neu gantores neu gantor newydd, yr wyf yn ymdrechu bod yn bresenol. Beied a feio arnaf, dyna fel y mae. Ac i bobl ag sydd yn feddianol ar chwaeth greí* at gerddoriaeth ac ar ychydig o wybodaeth am y Wyddor a'r gelfyddyd, fy nghyngor i iddynt ydyw gwneyd yr un modd. Ond am fynychu y cynulliadau hyn, a gwario arian ac amser yn barhaus arnynt, gwarchod íì rhag meddwl am y fath beth fy hun, na bod yn anogaeth öac yn gefnogaeth i neb wneyd felly. Yn y tymor pres- enol, y mae cynulliad o gantorion tra galluog yn ngwas- anaeth yr Italian Opera. Yr wyf fi yn hollol o'r un farn a chwi, Mr. Golygydd, ac yr wyf yn meddwlmai dyna farn y mwyafrif mawr o brif feirniaid cerddorol y brit ddinas, mai Mdlle. Titiens yw y gantores fwyaf a fedd Ewrop ar hyn o bryd ; ac y mae hi, a Mdlle. Nilsson, a Madam Ilma de Murslta yn ngwasanaeth yr opera. Dyna y tair brif seren. Yn mysg y dynion, nid oes neb neiilduol iawn ond Mr. Charles Santley. Pan yn gwrando ar Herr Staudigl, er ys blynyddoedd, díchon mai ychydig a feddyliech chwi na "Charley Santley " mai y llanc ieuanc llwydaidd, bywiog, chwareus, a charedig hwnw fyddai yn mhen líai na phymtheng mlynedd yn cael ei gydnabod fel yr unig olynydd teilwng i'r canwr Ellmynig ardderchog hwnw. Ac eto, felly y mae. Eel baritone, nid oes ar hyn o bryd neb i'w gystadlu ag ef. Yr wyf' yn gweled fod y prif operas bron i gyd wedi cael eu canu a'u chwareu yn y tymor presenol; ond gan nad oedd yno ddim na neb new}*dd, ni fum i yn bresenol mewn un o honynt. Dechreuodd y Sacred Ilarmonic Socìety ei thymor eleni nos Wener, Tach. 2G, gyda'r oratorio ddihafal hyd yn hyn. Israel in Egypt, A phwy, debygech chwi, oedd y prif Soprano. Neb llai (na neb mwy ychwaith) na'r Gymraes iViiss Edith Wynne. Y rhai oedd gyda hi y tro hwn oedd Miss Sofia Vinta, Madam Sainton-Dolby, Mr. Lewis Thomas a Mr. Winn. Dymà y tro cyntaf i mi weled Syr Michael wedi cael ei urdd newydd. ISid oeddwn yn gweled diin gwahaniaeth ynddo, ond yn unig fod ei wallt ai gernfiew yn f'rithach o gryn lawer. Y mae yr.un awdurdod i'w ganfod yn ei wed'd, yr un penderf'yniad yn ei lygad, a'r un diysgogrwydd yn ei fraich, a'r un nerth arwyddocaol yn ngh_\feiriad ei fysedd ag o'r blaeti; ac ar dyrí'a fawr o gerddorion, rhaid i bawb addef nad oes eto un arweinydd o'i fath. Dyma y tro cyntaf i mi heíÿd glywed Miss Wynne ar blatform y Sacred Harmonic Society. Er nad oes yn Israel ond ychydig i Soprano, eto canodd Miss Wynne yr ychydig hyny, sef, Thou didst blow, a'ragoriad ai'dderchog, Sing ye to the Lord, fel ag i enill iddi ei hun y gymeradwy- aeth fwyaf gwresog. Yr oedd ei llais clir, treiddgar yn dweyd yn hapus dros ben yn y neuadd fawr hon. Aed trwy yr oratorio yn deilwng o'r gymdeithas, y prif gant- orion, a'r arweinydd ; a dichon fod dweyd hyny yn gystal a d\veyd jchwaneg. Mewn cyngherddau ereill o eiddo y Gymdeithas hon, bu Madame íàinico, Miss Elton, Mr. Vernon Bigby, a Sig. Eoli yn canu. Cafwyd cyfres o gyngherddau da; ac y mae yn ymddangos y daw Mr. V. Rigby a Sig. Foli yn wasanaethgar yn y cylch hwn—y naill fel tenor a'r Ìlall fel bas. Methais a chael dim un o gyngherddau nos Lun, yn St. James' Hall; ond clywais, a gwelais yn y papyrau, o ran hyny, fod Mr. Charles Halle a Madam Nerudayn chwareu yn dda odiaeth. Mae yn rhyfedd yr effaithy mae y cyngherddau hyn wedi eiwneyd. Cerddoriaeth oíìer- ynol, fel y gwyddoch, sydd ynddynt i gyd, oddigerth un gan neu ddwy ; ac eto bydd y Neuadd eang, ardderchog yn llawn bob amser, ac yn llawn iäwn ar brydiau. Ond y