Skip to main content

CERDDOE CYMEEIG: AT WASANAETH CERDDORIAETH YN MYSG CENEDL Y CYMRY; CYHOEDDEDIG DAN NAWDD PRIF GERDDORION, CORAU, AC UNDEBAU CERDDOROL Y CENEDL Rhif. 102. AWST 1, 1869. Pris 2g.—gydcìr post, Bc. AT EIN GOHEBWYE. Yn gyraaint a'n bod, oherwydd afiechyd trwm, wedi ein hanalluogi i dalu ymweliad yr haf liwn a'r Unol Daleithiau, byddwn ddiolchgar os bydd i bob gohebiaeth i'r Ceidpor gael eihanfon i ni, i fod mewn llaw ar neu cyn yr 20fed o'r mÌB, yn syml fel hyn:—Rev. J. Roberts, Fron, Carnawon. HYSBYSIAD. .Ví argreffir ó'r Cerddor ond nifer dìgonol i gyflenwi archebion y Dosbarthwyr. Ni byddwn o hyn allan yn alluog ond i gyflenwi y Gerddoriaeth yn unig fel ol rifynau. AIL GYLCHWYL UNDEB CEEDDOEOL DIEWESTWYE AEDUDWY. Dtdd Iaa, Mehefin 24ain, oedd dydd uchelwyl yr Un- deb hwn. Cynelid y cyf'arfodydd am 10, 2, a 6, yn nghastell Harlech, yr hwn oedd wedi cael ei drefnu a'i gyfaddasu mewn modd hynod o ddestlus a chyfleus i'r pwrpas. - Gwneir yr undeb i fyny fel y canlyn:— Coraü. Enw y Cor. Tanygrisiau ... ...... Rhiwbryfdir ......... Blaenau Ffestiniog...... Penrhyndeudraeth...... Gwynfryn............ Talysarnau ......... Undebol Dolgellau...... 8 Cymdeithas Gorawl eto ... 9 Corris ............ 10 Maengwyn (Machynlleth) 11 Friog...... ...... ... Arweinydd. Mr. ü. W. Morris Mr. J. J. Griffith , Mr. D. J. Davies . Mr. R. Jones... . Mr. J. Lewis... . Mr. O. Roberts Parch. J. Jones Mr. H. Roberts . Mr. H. Ll. Jones ■ Mr. D. Davies Enw y Seîndorf. 1 Gwaenydd ... 2 Ffestiniog ... 3 Rhydymain ... 4 Corris ... .. Seindtrp Pres. Arweinydd. Mr. W. R. Jones Mr. J. Dickson Mr. H. Roberts Mr. J. Williams Swtddogion. Nifer. .. 48 .. 30 .. 42 .. 38 .. 32 .. 30 .. 65 .. 40 .. 65 .. 50 .. 9 449 Nifer. . 22 ,. 19 ,. . 12 . 19 72 Llywydd.—Parch. O. Jones, B.A., Tabernacl. Tslywydd.—Parch. N. C. Jones, Penrhyndeudraeth. Ysgrifenydd,—Parch. J. Jones, Rhydymain. Trysorydd.—M.r. H. Ll, Jones, Corris. Yn ychwanegol at y cantorion a'r cerddorion uchod, yr oeddid wedi galw am gymhorth Miss Edmonds (Khed- ydd Gwalia), a Miss Edwards, Aberystwyth, i ganu ; Mr. E. Edwards, (Pencerdd Ceredigion) i fod yn Ar« weinydd; a Mr. J. Owen (Owain Alaw) i chwareu. Oherwydd anmhrydlondeb. rhai o'r trains, nis gellid dechreu y cyfarfod yn y boreu hyd nes oedd yn agos i 11 o'r gloch. Parodd hyny raddau o anhwylusdod trwy y dydd. Cymerwyd y gadair yn y cyfarfod hwnw gan S. Holland, Ysw., yr hwn, ar ol araeth fer a phwrpasol, a alwodd y cantorion at eu gwaith; a chanwyd y darnau à ganlyn:— 1. Ton Gynulleidfaol, Tiverton, Rhif. 86, Llyfr Tonau Cynulleidfaol, gan y corau ynghyd. 2. Eto, Seion, Rhif. 57, Llyfr Tonau Cynulleidfaol, yr un modd. 3. Yn Ynys Mon, gan Fand Corris. 4. Anthem Genedlaethol y Cymry, "Arglwydd, cadw hi," (sef, "Ymdaith Gwyr Harlech " o'r Cerddor) gan y Corau ynghyd. 5. Y Ffrwd (O. Alaw) gan gor Corris. 6. Ar don o flaen gwyntoedd (Jos. Parry) gari gor Gwynfryn. 7. Y Blodeuyn olaf (J. A. Lloyd, o'r Cerddor), gan gor Blaenau Ffestiniog. 8. Yr Haf (G. Gwent, i/r Cerddor) gan gor Tanygrisiau. 9. Bngeilio'r Gwenith Gwyn, gan Miss Edmonds. 11. Amen (Handel) gan fandRhydymain. 12. Awn ymaith i'r dolydd (Root), gan gor undebol Dolgelleu. 13. Y Gwanwyn (Gwilyra Gwent, o'r Cerddor) gan gor Rhiw- bryfdir. \í. Hunting Song (Mendelssohn) gan gor Talsarnäu. 15. Baner Sobrwydd, gan gymdeithas gorawl Dolgelleu. 16. Red Cross Knight, gan fand Ffestiniog. 17. Fy Ngwlad (J. Thomas, o'r Cerddor) gan y corau ynghyd. 18. Tonau Cynulleidfaol, Babilon a Vesper (Rhif. 35 a 192 Llyfr Tonau Cynulleidfaol) yr t»n modd. Yn nghanol y crfarfod, cafwyd anerchiad tra buddiol gan y l'arch. N. Cynhafal Jones. Sylwai mai prif amcanion yr Undeb oedl enill serch y bobl ieuainc at gerddoriaeth, a'u gwaredu oddiwrth y peryglon sydd yn gysylltiedig a diodydd me Idwol. Anogai aelodau yr Undeb. nid yn unig i yjnUiechu bod yn gerddorion da, ond hefyd i fod yn düynion o gymeriad da. Nid bob arnser y ceir y ddau yngh^ d. Yr oedd gelynion moesol- deb a chrefydd wedi cael gAvasanaeth cerddoriaeth yn rhy hir. Sylwai hefyd ar y daioni a all nndebau o'r fath ei wneyd trwy ddwyn i'r amlwg a cbefnogi talentau cerddorol. Rliybuddiai y csntorion i wylio rhag y " cy- thraul canu," ac i fyned yn mlaen gyda'r gwaith ar- dderchog yr oeddynt wedi ymaflyd ynddo yn newrder a phenderfyniad eu cyndadau. ' ' Yn y prydnawn, cymerwyd y gadair gan L H. Thom- as, Vsw., Cae'rfTynon. Yr oedd y gerddoiiaeth yn y cyfarfod hwn i fod o nodwedd grefyddol; a dyma restr o'r darnau a ganwyd :—1 O Father (iíandel) gan í'and Blaenau Ff'estiniog. 2 Ton Gynulleidfaol, Trallwm (Hhif'. 67, Llyjr Tonau Cynulleidfaol) gan y corauynghyd. 3. 0 give thanks (Radcliffe), gan gor Talsarnau. 4 Vital Spark (Harwood) gan gymdeithas gorawl Dolgelleu. 5 Ton Gynulleidfftoî, Bavaria (Rhif. 167, Llyfr Tonau