Skip to main content

T CEBDDOB CTMBEIG: AT WASANAETH CERDDORIAETH YN MYSG CENEDL Y CYMRY; CYHOEDDEDIC DAN NAWDD PRIF CERDDORION, CORAU, AG UNDEBAU GERDDOROL Y CENEDL Ehif. 100. MEHEFIN l,;i869. Pnis 2g.—gydcìr post, Sc. AT EDST GOHEBWYB. Yn gymaint a'n bod, oherwydd afiechyd trwm, ẅedi íin hanalluogi i dalu ymweliad yr haf hwn a'r Unol Daleithiau, byddwn ddiolchgar os bydd i bob gohobiaeth i'r Oerddoü gael eihanfon i ni, i fod mewn llaw ar neu cyn yr 20/ecl o'r mia, yn syail fel hyn:—Rev. J. Roberts, Fron, Öarnaroon. _ HYSBYSIAD, Ni argreffir o'r Cerddob ond nifer digonol i gyflenwi archebion y Dosbarthwyr. Ni byddwn o hyn allan yn alluog ond i gyflenwi y Gerddoriaeth yn unig fel ol-rifynau. GWELLIANT G-WALL. Dylasai y geiriatt sydd ar waelod tudal. 209 o Gerdd- oriaeth y rhifyn diweddaf (Mai) ddarllen fel hyn :<— Er coffadwriaeth am ei awnyl Fam, yr hon a Tiunodd, #c. Yn nytrach nag fel y mae— Er coÿadwriaetli am ei anwyl, yr hon a hunodd, $c. Y COR. Ga» ei fod o'r fath bwys i gael pob aelod yn y Cor yn alluog i ganu yn wan, a hyny yn llyfn, gwastad, a pher- aidd, rhoddir yr ymarferiad canlynol, er dysgu canu yn wan, nid yn unig pan fyddo y gwahanol ranau yn cyd- gerdded, neu fel y dywedir yn canu nod yn erbyn nod, ond hefyd pan fyddo pob math o amrywiaeth yn cael ei ddwyn i fewn i'r mydr. Nid yn aml, mae yn wir, y ceir darn o hyd yr ymarferiad canlynol mewn cyfansoddiad i'w ganu yn wan; ond ein gorchwyl ni yn bresenol yw dysgu ac ymarfer. Dylai pob cor ymarfer a phob dull, a dysgu meistroli pob anhawsder; oherwydd heb hyny, pan gyf- arfyddir a'r cyfryw, ni bydd eu gwaith ond anefFeithiol iawn. Geir llawer o gerddoriaeth yn yr un ffurf a'r dern- yn canlynol yn nghyfansoddiadauyr hen gyfansoddwyr, ac yn enwedig yn yr eiddo Palestrina; a phan gymerir i fyny yr efelychiadau gyda gofal, o ran amser ac aceniad, y maent ynbrydferth iawn. Caner yr ymarferiad hwn yn wan a hollol wastad.