Skip to main content

T.CEBDDOE CYMEEIG: AT WASANAETH CERDDORIAETH YN MYSG CENEDL Y CYMRY CYHOEDDEDIG DAN NAWDD PRIF GERDDORION, CORAU, AC UNDEBAU CERDDOROL Y GENEDL Rhif. 97. MAWETH 1, 1869. Pris 2g.—gydcCr post, 3c HYSBYSIAD. Y mae Cyhoeddwyr y " Cebddob Cymbeig" yn hysbysu nad ydynt o hyn allan yn bwriadu argraffu o hono ond y nifer a fydd yn ddigonol i gyflenwi archebion y Dosbarthwyr ; a dymunant hysbysu yn mhellach, na byddant yn alluog i gyf- fìenwi archebion am ol-rifynau ond am y Gebdd- OBIAETH YN UNIG. Y COR. Y mab symud i gyweirnodau pell ac rstronol yn hawdd mewn cymhariaeth os na bydd y cyf'ryngau yn fwy na thon; ond os bydd y cyfryngau yn bumed lleiaf, yn deirton neu bedwerydd mwyaf, yn eilf'ed mwyedig, yn bumed mwyedig, neu yn bedwerydd lleiedig, bydd yn an- hawdd i Gor, heb lawer o ymarferiad a disgyblaeth, eu taro yn hollol gywir. Dichon y gallai rhai o'r rhai goreu, pe byddent ar eu penau eu hunain ; ond y mae yn di- gwydd yn fynych nad y rhai goreu ydyw holl aelodau y cor; àc mewn lleoedd anhawdd, bydd dylanwad y rhai ereiíl yn gwneyd y rhai goreu yn ansefydlog, a bydd y cord yn cael ei lusgo o'i le. Cyn i wahanol offerynau a cherddoriaeth offerynol ddyfod i gymaint o arferiad, byddai yr heu gyfansoddwyr yn ofalus i beidio rhoddi cyfryngau anhawdd iawn i'r lleisiau ; ond yn y dyddiau hyn, ac yn enwedig gan gyfansoddwyr yr Almaen, a'u disgyblion yn Mrydain a gwledydd ereill, nid oes un math o gyfrwng a roddir i'r ofFerynau na roddir i'r lleisiau hefyd ; ond yr anffawd ydyw fod llawer mwy yn ceisio èanu heb ymdrechu i feistroli eu gwaith nag sydd yn chWareu offerynau. Gan fod y cyfryw bethau i'w cyfar- fod yn barhaus yn ngweithiau y prif gyfansoddwyr di- weddar, dyledswydd pob cor ydyw ymroddi i'w harferyd a'u meistroli. Carem argraffu ar feddyliau pobl ieuainc ein corau fod ganddynt lawer iawn i'w wneyd heblaw cadw swn. , Ond i ddychwelyd at ein pwnc. Dyweder ein bod am symud o gy weirnod C fwyaf i gyweirnod A leddf, byddai y symudiad yn hawdd fel y mae wrth A yn yr engraifft hon, ond fel y mae wrth B byddai yn fwy anhawdd:— !iɧ! ?gÉ=fl 8fed yn is. P2: t— Wrth B, y mae y tenor yn disgyn eilfed mwyedig o E i I '>p.; a gwyr arweinydd aml i gor mai nid hawdd ydyw cael rhai i ganu y cyfrwng hwnw yn gywir. Y mae anhawsder arall ag y byddai yn dda i'r arweinydd ei ddan- gos ac ymarfer y cor ynddo. Yn y cord cyntaf, y mae G yn yr alto yn ffurfio rhan o'r cord cyffredin; ond yn yr ail gord y mae yn 3ydd cord y 7f'ed, ac yn nod ar- weiniol i'r cyweirnod newydd, AJZ. Mae y rhai fydd yn canu alto, o ganlyniad, yn disgwyl cael myned i fyny i'r cyweirnod newydd ; ond wrth ddyfod i lawr i EjZ yn lle hyny, y maent yn teimlo dieithrwch ac ansicrwydd. Dyma ychydig o ymarferion eto i'r corau hyny ag sydd yn penderfynu dysgu canu yn dda ac yn gywir. Yr yd- ym yn cymeryd cryn lawer eto o'r un ffynonell; ac yn nodi y cyfryngau anhawddaf â seren. B^S" ~a: rtrS: ÉS u^M^^m =tP -1 l:gEd=l3:ë=lEHEllíg=2:bJ âiS ,-■r-ö—n_ö~ eb^^s^BÇeP^ j^p^ r 7JT-