Skip to main content

Y CERDDOR CYMREIG AT WiSiNiETH CEEDDOEIiETH YN MYSG CENEDL Y CYMEY. CYHOEDDEDIG DAN NAWDD PitlF GERDDOEION, CORAU, AC UNDEBAU CERDDOROL Y GENEDL. Rhif. 72. CHWEFROR 1, 1867. Piiis 2g.—gyddr post, 3c. GEIELÄDUE Y CEEDDOE. [Gan ein bod yn myned yn faith yn ol y cynllun a gy- merasom hyd yn hyn gyda'r "Geiriadur," yr ydym yn penderfynu myned yn mlaen o hyn allan gyda geiriau cerddorol yn unig, gan adael Bywgrafìyddiaeth hyd gyfres arall.] Ír1™a, | ll Alaw,neufelodeddfer. Arietta alla Veneziana.—It. Alawon byrion yn yr arddull Venetiaidd, a elwir barcarolles. Ariose Cantate.—It. Math o alawon rhwng adrodd- ganau ac alawon. Arioso.—It. Yn alawaidd, yn felodus ; mewn arddull esmwyth a destlus. Armer i,a Clef.—Ffr. Geiriau yn dynodi rhoddi y nifer angenrheidiol o lon—neu leddf-nodau ar ol yr all- wedd. Aumonia.—It. Cynghanedd. Armonica.—It. Offeryn cerddorol, a wnaed gyntaf, ac a alwyd wrth yr enw hwn, gan Dr. Franklin. Ei egwyddor ydyw rhwbio ymylon niíer o wydrau o wahanol fantiolaeth a bysedd wedi eu gwlychu. Armonica.—It. Ansoddair yn dynodi cynghaneddol neu beroriaethol. Armonioso. ) It. Xn gynghaneddol, yn gyd- Armoniosamente. \ gordiol, yn beraidd. Armonista.—li. Cynghaneddwr; un yn deall ac yn proffesu cynghanedd. Arpa.—It. Telyn. Gweler dan y gair. Arpia Doppia.—It. Telyn ddwbl; telyn gyda gweith- rediad dyblyg. Abpeggiando.} II. Seinier y g gyntaf yn y geiriau Arpeggiato. > hyn fel pe byddai yn d—Arpedjian'- Arpeggio. ) do. Dynoäa y geiriau fod seiniau y cord, neu y cordiau fyddo dan y naill neu y llall ohon- ynt, i gael eu taro, nid ar yr un pryd, ond ar-----j—- ol eu gilydd, yn ol dull y delyn. Dynodir yr —— ^r^ un peth gan yr arwydd-nod hwn •— -----\----- Dyma engraifft o'r Arpeggio;— Ysgrif enir. Chwareuir. ,-J--------„------bs^^ —I. atì: Effaith yr Arpeggio, fel rheol gyffredin, ydyw ychwan- egu bywiogrwydd. Arrangbmünt—Ar-renj'-ment.—Saes. Trefniad. Ar- ferir y gair am gynghaneddu i wahanol leisiau neu wa- hanol offerynau—am gyfaddasu darn oíferynol i leisiau, neu ddarn lleisiol i offerynau—am gyfaddasu i offerynau, neu leisiau, heblaw y rhai y cyfansoddwyd y darn iddjnt ar y cyntaf—am gyfaddasu score, neu gerddoriaeth a wnaed i gerddorfa(orcÀesíraJ lawn at wasanaeth y piano, yr organ ueu yr harmonium—neu am gyfaddasu dernyn a gyfansoddwyd at wàsanaeth un o'r otferynau diweddaf a nodwyd at gerddorfa lawn. Wrth drefnu i wahanol leisiau, y mae yn angenrheidiol, fel rheol gyífredin, i bob llais gadw ei le, fel nad elo y Bass yn uwch na'r Tenor, na'r Alto yn uwch na'r Soprano. Caniateir ychydig o ryddid weithiau ar y pen hwn, er mwyn gwella y beror- iaeth, neu weiíhio allan y meddylddrych mewn ehedgan (fugue); ond ni ddylid troseddu y rheol oni fydd rhyw amcan pennodol mewn golwg, a hwnw yn werth i'w gyrhaeddyd. Wrth drefnu cerddoriaeth leisiol i'r organ neu y piano, nidydyw yn auhebgorol angenrheidiol cadw at gyfleadau gwreiddiol y gynghanedd. Gall y rhanau gael eu trawsosod. Dyma engraifft o drawsosodiad o weithiau Bach (Mass yn A fwyaf) :— I'r Lleisiau. Ky - ri - e E - lei It !rp=pr:p: I'r Organ. "S :—I______I-—I- n j mmmmm