Skip to main content

Y CERDDOR CYMREIG. AT WASiNiETH CEEDDORIiETH Ú MYSG CENEDL Y CYMRY. 4. ẃf CYHOEDDEDia DAN JSAWDD "k ' Vv PBIF GERDDOEION, CORAU, AO UNDEBAU CEEDDOROL Y GENEDL. Rhif. 70. EHAGFYR 1, 1866. Pkis 2g.—gydcír post, 3c. YSTiFELL YR HEN iLiWON. Yr ydym yn dychwelyd at yr Hen Psalmydd Cymreig, ac yn rhoddi y gweddill o'r hen Donau a geir ynddo:— Gyda Psalm XII. ceir yr alaw hon :— . • A'r holl wirionedd ar ball aeth o blith hiliogaeth dynion. Mae yn amlwg fod rhyw gamgymeriad yn y ddwy linell gyntaf; y mae un nod yn rhy fach yn y gyntaf, ac un nod yn ormod yn yr ail. Nid ydym yn cael un Don eto hyd nes mae y Mesur yn newid, sef gyda Psalm LI. Y Don a roddir gyda'r Psalm hono ydyw hon :— / Ymaith tyn fy enwiredd mau o'th drugareddau lawer. Mae yr hen Don yma yn un ragorol dda, a hynod gyf- addas i'r Psalm hon; ac yr ydym yn credu ei bod yn werth i'w dwyn eto i arferiad, ar ol bod yn cysgu can- rifoedd, fe ddichon, yn llwch ebargofìant. Yr ydym wedi ei chynghaneddu i'w hargraffu yn yr " Ychwan- egiad" at ein Llyfr Tonau Cynulleidfaol. Y mae yn deilwng o sylw hefyd mai dyma yr unig Don a geir yn yr hen lyfr gyda llonnod ar 7fed y cywair Ueiaf. Y Don nesaf a geir ydyw yr Hen lOOfed, gyda Psalm C. Y mae yn argraffedig feí hyn:— Ẅ1 =q: özaziSzz]2a^zEí: :atcfca; $$ä^2± I'r Arglwydd cenẁch lafar glod, a gwnewch ufudd-dod llawen [fryd, äd =t =ÊES Äŵ >'■» p%=g 23t IB. -GH :z2: :p -s>- Dowch o flaenîDuw a pheraidd don, trigolion y ddaear i gyd. Mae yn debyg fod y nod diweddaf ond un yn gam- argraff; y dylasai f od ar G, ac nid ar B. Y mae mor debyg a hyny fod y neb a drefnodd y don i gael ei har- graffu yn bwriadu i'r ail ran gael ei chanu fel y mae yn argraffedig; ond nis gwyddom a'i felly y byddai y Cymry yn ei chanu tua dau can' mlynedd yn ol neu beidio. Ni cheir un Don eto yn yr hen lyfr hyd Psalm CXIII. Y don a geir yno yw yr hen alaw fawreddog o ba un yr ydym wedi cymeryd y Don ardderchog "Nashville" (Llyfr Tonau Cynulleidfaol, Rhif. 45). Dyma y don yn gyflawn fel y mae yn yr hen Psalmydd Cymraeg hwn ; ac yr ydym wedi ei chynghaneddu, fel y gallo y sawl fyddont yn ewyllysio ei chanu yn gyflawn :— :pzzzztìiÉ?ö:g:Qzü :tí: 5EÉ ■p- 2zE i>Zt £2—<S>- ŵ r r i i i i " ~ ' i i i i r ~ i i -^i i r Chwi weision Duw molwch yr Ion, Mol-wch ei enw a llafar don, Bendigaid fyddo'i enw Ef; O godiad haul hyd fachlud dydd, Mawr en - w'r Ion moliannus fydd, Yn y byd hwn ac yn y nef. _ j J. j. A. _Jl A ä I J. J- j J , Q J TU J-^-Jj EfePzírízzzt?-#^=?l -s>- -<s>- ra: r- ■&. :q: -<s>- t-pz^-Tí JUJ. :a -&-&- ^pcffra zzKfc r-r-rrrr^r- í= P-<s>-* T"t- ------— ---—j---^, ëI; O—j_,_ :zazzd~ ;Bz:p2ziíaz:pz.Br; 3=3= P- Der-chaf - ed Duw uwch yr holl fyd, A'i foliant aeth uwch nef i gyd, Pwy sy'n gyffelyb j=L jdt k*±MA- J . J:J-<tEt _^J h©J ^AAl^ zzt. :zz r-r~"-u i'n Duw ni ? zzjzztz|zi Z£ :«püzö: E2#3E tzf :te 22: -J=í-Az 3CC -j j_ :ea: ìzdzrd: =^-ez:"^-«-ö=P Pz^ŴË^Ep:-&i t= :eá: :q: C£2z:ë2: ip^: Yrhwna breswyl yn_ y nef, l'r ddaiar hon dar-os-twng Ef; Gwyl Ef ein'Cam ^'-^ -É: xázjdrzí -öL, :zízzzg: ^-g^SiT^-o-S—3="fl ri; .TT^|p^zptö ein cri. K ^ ŵíy,.^^. jS&^lc^ "5- ;-■-■. ■ ■