Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

Y CERDDO AT WISANAETH CEHDDOEIAETH YN MYSG CENEDL Y CYMEY. CYHOEDDEDIG DAN J5TAWDD PRIF GERDDORION, CORAU, AC UNDEBAU CERDDOEOL Y GENEDL. Rhip. 60. CHWEFROR 1, 1866. Pris 2g.—gyddr post, 3c AWR GYDA CHYNIWEIMDD. Wmffre.—Wel, Mr. Cyniweirydd, gallwn feddwl eich bod yn dal sylw ar y canu yn yr ardalpedd y byddwch yn myned trwyddynt. Pa fodd yr ydych yn ei gael y dyddiau hyn ? Cynfweirydd.—Yr ydAvyf yn ei gael yn mhob modd, am a wn i, Wmffre. Y mae yn myned yn mlaen, ar y cyfan, yr wyf yn meddwl; \>nd rhy- fedd mor araf. Yr wyf yn cofio clywed un yn dyweyd yn ddiweddar mai dwy sect fawr o gan- torion öedd er ys blynyddau yn ol, sef seot yr Hymnau a'r Psalmau, a sect y Maswedd. Addefai y gwr fod tair sect yn bodoli erbyn hyn ; ac mae yn debyg fod hyny yn gywir yn yr ystyr yr oedd ef yn siarad ; ond mewn ystyr arall, a mwy ym- arferol, y mae ychwaneg na thair. Fel yr oedd yn nyddiau y Bardd Cwsg, felly y mae yn y dydd- iau hyn ; bydd— " Rhai yn canu am gael ceiniog, Ac ereill ain gael clod," ^ Dyna ddwy sect, chwi welwch i ddechreu, sect y geiniog, a sect y clod. Perthyn i sect y geiniog y mae Uawer o'r rhai a âní o amgylch y wlad i gynnal ." cyngherddau mawreddog." Gwyddant pa mor hawdd ydyw gan galon dyn, ac yn enwedig dyn a dynes ieuanc, ymgymeryd â'risel,yr arwyneboJ, yr ysgafn,a'rllygredig; aehan maicynullpobler cael y geiniog ydyw yr amcan, gofalant am y geiriau a'r gerddoriaeth fydd yn fwyaf effeithiol i wneyd hyny. Trydedd sect yw yr hon sydd yn ceisio gwneyd cerddoriaeth yn foddion i lesoli a dyrch- afu y genedl. Cyfyng yw y porth hwn, a chul yw y ffordd ; ac yr wyf yn ofni y gellir ychwanegu yma hefyd, mai " ychydig (mewn cymhariaeth) yw y rhai sydd yn ei chael hi."' Y mae sect arall o'r rhai a ymdrechant yn gydAvybodol yn y gor- chwyl o wellhs.u paniadaeth grefyddol. Nid llu- osog iawn ydyw hon ychwaith. Gwneir i fyny bummed sect,o'r rhai diofal ac esgeulusynnghylch canu cynulleidfaol. A cheir chwechfed sect, yn y cyfarfodydd gweddio a gynelir yn yr wythnos mewn tai annedd, a cheir cryn nifer o honynt hefyd yn nghyfarfodydd cyfrinachol (prwate) y gwahanol enwadau crefyddol. Byddaf fi yn myned i'r cyfarfodydd gweddio hyn bob amser ag y caf gyfleustra; ac feallai y carech chwi glywed rhai o'r Tonau a genir yno. Dyma un a genir yn lled gyffredinol: — ír ■'—_-•'_______r_L__.,_**-----'■' "----"^*1----- --------*T~^_g__i^jLT- " -^—_-'__"--__*—5=5_----- 3—,—__H,«_I----------------------^^,-----------------)"•*,---------------m\—i----------------i~*-___~T_"_»--------------------Tj~ g^Hg=g=g^Ü^5_iÜ_Ì-^l^^^ Dyma un arall a glywais er ys pythefnos yn ol:— ----------,------]_!------_____--------------\—**"■--------?•»-_-__-------f^-----_f^- ^^gËg^^^^J3_^_E__E_Jl__g -------— __------------»»**!-----»**>------------î^------------ij _5 ****.~ __Ê_^__?__Ê__=l__