Skip to main content

CYMREIG (Ifiíîrîujnnmt Iẁöî ni wmmúìt <ferádurâált gm mpjg g ®$mr%. Cyhoedâedig dan nawdd prif Gerddorion, Corau, ac Undebau Cerddorol y Genedl. Hhlf. 44.—Oye, II. HYDREF 1, 1864. JPris 2(/.—gydaW post, 3c. ©nnníntìstaìr. CERDDOEIAETH YN" T EHIEYÎÍ HWN, Madbigal.—«FLORA FTJ YN CASGLU BLODETJ." Gan John Wu-bye. IV DAT,. ...... 153 155 ...... 157 , ... 157 ..... 158 159 ...... 160 Cyfansoddiant ............... Geiriadur y Cerddor ........... Ystafell yr Hen Alawon......... " The Bride of Dunkerron " I..... Cylchwyl y Tri Chôr yn Henffordd Cylchwyl Deirblynyddol Birmingham Hysbysiadau ............... 18. Ar ol cael Prif-ysgogiad, y mae ymofyniad yn codi—Pa faint o ddefnydd fyddai oreu ei wueyd o hono ? Pa un ai cymeryd Prif-ysgog- iad uewydd at bob adran, ynte gweithio alian y Prif-ysgogiad cyutaí, er rnwyn dadblygu ei holl gynwys a'i adnoddau, fyddai oreu ? JN'is gellir rhoddi atebiad cwbl bendant i'r ymofyniad hwn ; na gosod rheol gaeth ar y mater hwn, nac un mater arall ag sydd yn dyíbd o fewn cylch llyw- odraeth y chwaeth. Fel egwyddor gyffredinol, pa fodd bynag, gellir gosod i lawr, mai gwell ydyw peidio gadael unrhyw brif-ysgogiad na meddylddrych hyd nes y gweithir allan gryn lawer, os nad yr oll, o'i adnoddau. Carem ar- graffu yr egwyddor hon ar feddwl y cyfansoddwr ieuanc Cymreig. T mae rhedeg o'r nai.ll fath o ysgogiad i'r llall, neu gyífwrdd yn brin â'r naill feddylddrych ar ol y llall, yn tueddu i wneyd y cyfansoddiad yn ysgafn a dieffaith. Y mae cy- fansoddwyr feily yn debycach i iar fach yr haf, ar ei aden o'r nailí flodeuyn i'r llall, nag i'r hwn sydd yn cloddio am drysor a chyfoeth sylweddol. Nis gall y meddwl gymeryd i fewn a mwynhau unrhyw feddylddrych heb gael ond un cipolwg arno wrth fyned heibio. Ẃid rhedeg trwy yr ardal brydferth gyda'r express train, a chael cip ar y bryn prydferth yn y fan draw, yr afon ddol- enog yn y fan hon, y twmpath coediog yn y fan acw, y mae y lluniedydd ; ond y mae yn cymeryd ei safle ar lanerch, yn edrych o amgylch, yn cy- meryd i fewn y naiíl ran o'r olygfa ar ol y llall; ac nid awr na dwy y mae efe yn ei dreulio ar y llanerch hono, ond dyddiau ac wythnosau. Yn gyffelyb y mae gyda phob celfyddydwr; ac nid yw y cerddor i fod mewn un modd yn eithriad. Cofied ein cyfansoddwyr ieuainc, ynte, mai gwell, ar ol cael gafael mewn gwythien, ac yn enwedig os bydd yn un gyfoethog, ydyw gweithio cryn lawer allan o honi cyn ei gadael. 19. I roddi yr egwyddor hon mewn ymarfer- iad, ni a ddychwelwn yn ol at y Prif-ysgogiad syml a gawsom allan yn barod, ac a edrychwn pa beth yn mhellach ellir ei gael o hono. Dyma fe:- Ai tybed y gellir cael rhywbeth eto o hwn P JN"a ellir, heblaw trwy y gwahanol ddulliau a nod- asom yn barod. Ond y mae yn y dulliau hyny ffyrdd i gael cyfoeth lawer hyd yn nod o'r prif- ysgogiad bycban, syml hwn. 20. Pan ar ymadael, pa fodd bynag, y mae cil y ddôr yn cael ei agor, trwy ba un yr ydym yn gweled gwythien arall megys yn ymledu allan o hon. Caníyddwn y gellir ffurfio un prif-ysgogiad o'r prif-ysgogiad blaenorol mewn dau neu ych- waneg o safieoedd. Ni a'i cymerwn, er engraifft, mewn dau safie fel hvn :— ËË3=Ë=3=Ì 3=î^3=J Wrth b y mae y prif-ysgogiad wedi ei fyrhau. 21. Gellir trawsddodi, gwrthosod, byrhau, hwyhau, y prif-ysgogiad hwn eto. Wrth ei drawsddodi, ni a'i cawn fel hyn:— mi e, -a- neu -ÿ—é- JÊt :ä=É: ÿzâz &c. .TSS»»»1"^- M|üSE_ ipÉz±_jj_i_aL :S=Ë: &c. _q- ;_i_5: :J=_z_; 22. Daw lluaws o ffurfiau o flaen y meddwl ẅrth wrth-osod y prif-ysgogiad hefyd. Ac wrth gymeryd rhan o hono yn y naill ffurf a rhan yn