Skip to main content

%îi%nmm Utisot at umsamtítlt ^rUormiìt pt mp^ g %mrg. Cyhoeddedig dan nawdd prif Gerddorion, Corau, ac Undebau Cerddorol y Genedl. RHIP. él.—OyF, II. GORPHENAP 1, 1864. FriS29.-9ydaWpost,Zc. ©Bnntopíatr, CERDDOBIAETH YÎT Y RHIPYÎT HWN, Madbigal.—"YR ALAROH WEN." Gan Oblando GlBBONS. Can.—" CAETEEF." Gan John Dayies, Manchester. Llawìyfr i Gerddoriaeth Geiriadur y Cerddor ... Teithiau Cerddorol ... Requiem Mozart ....., Cronicl Cerddorol Congl y "Tonic Soìfa".., Hysbysiadau Tu DAi» ... 129 131 ... 132 133 ... 133 135 ... 136 iLíatuí^fr í ẅttiöonaetJ). TfìAWSGYWEIRIANT (Parhdfy 182. Wrth chwilio i mewn, ni a ganfyddwn y gellir trawsgyweirio i 40 o wahanol gyweir- nodau, er nad ydys yn deíhyddio ond ychydig o honynt yn gyflredin. T symudiadau y gellir eu gwneyd ydynt y rhai canlynol:— a. O gyweirnod mwyaf i gyweirnod mwyaf arall; megyg o C fwyaf i C lon íẃyaf, i D fwyaf, i E leddf fwyaf, &c. O'r rbai hyn y mae un-ar-ddeg yn alluadwy..........". 11 5. O gyweirnod mwyaf i un lleiaf; megis o C fwyáf i C leiaf, i C lon leiaf, i D, E leddf, E, F, &c, yn y cywair lleiaf. O'r rhai hyn y mae deuddeg yn alluadwy......12 c. O gyweirnod ]leiaf i un mwyaf; megys o A leiaf i A fwyaf, i B, i B leddf, &c, yn y cywair mwyaf. Y mae deuddeg eto o'r rhai hyn yn slluadwy..................12 d. O gyweirnod lleiaf i gyweirnod lleiaf arall; megys o A leiaf i B led'df, i B, i C, i C lon, &c, yn y cywair lleiaf. O'r rhai hyn y mae un-ar-ddeg yn alluadwy.. .,. ... ... 11 Cyfanswm 46 Mae yn amlwg fod Vogler wedi colli golwg ar 2 drawsgyweiriad ag sydd yn bosibl pan ddywed mai 44 sydd yn alluadwy. 183. Y mae Weber wedi gosod i lawr y gwa- hanol ffyrdd trwy ba rai, gyda golwg ar gynghan- edd, y gellir trawsgyweirio, ac wedi gwneyd cyfanswm y fíyrdd hyny yu 6,Glí>.—Y mae pob cyfuniad, neu symudiad cynghaneddol, yn cynwys dau gord;—yr un yr elir o hono, a'r un yr elir iddo; ac felly— a. Gellir dilyu pob un o'r 14 o gynghan- eddion sydd yn perthyn i'r cywair mwyaf âg unrhy w uu o'r 13 ereill sydd yn perthyn i'r un raddfa; yna, dyna 14 wrth 13— 14X13 = .................. 182 i. Gellir dilyn pob un o'r 10 o gy- nghaneddion perthynol i'r cywair lleiaf âg unrhyw un o'r 9 ereill; felly, dyna 10 X 9= 90 c. Gellir dilyn pob un o'r 14 o gynghan- eddion sydd yn perthyn i'r cywair mwyaf âg unrhyw un o'r 14 sydd yn perthyn i bob un o'r 11 cyweirnod mwyaf' ereill; felly, dyna 14X14X11=...........2150 d. Gelir dilyn pob un o'r 14 o gynghan- eddion sydd yn perthyn i'r cywair mwyaf âg unrhyw un o'r 10 sydd yn perthyn i bob un o'r 12 cyweirnod lleiaf; ac felly, dyna 14X10X12=.............*.. 1680 e. Gellir dilyn pob un o'r 10 o gynghan- eddion sydd yn perthyn i'r cywair lleiaf âg unrhyw un o'r 14 sydd yn perthyn i bob un o'r 12 cyweirnod mwyaf; felly, dyna 10X14X12=...............1680 f. Gellir dilyn pob un o'r 10 o gynghan- eddion sydd yn perthyn i'r cywair ileiaf âg unrhyw uu o'r 10 sydd yn perthyn i bob un o'r 11 cyweirnod lleiaf ereill; felly, dyna 10X10X11=...............1100 Cyfanswm 6616 184. Gellid meddwl y buasai y nifer luosog hon o garnrau cynghaneddol, ac felly o lwybrau trwy ba rai y mae yn alluadwy symud o'r naill gy weirnod i un arall, yn ilawn ddigon; ond y mae rhai cyfansoddwyr a arferant ychwaneg fyth. 185. Nis geîlir condemnio na gwahardd y naill na'r îlall o'r.holl Iwybrau uchod; oblegyd, pa mor gras ac anfoddhaol bynag i'r gluat ydyw llawer o honynt, os byddant yn cynyrchu yr effeitbiau a íwriadwyd gan y cyfansoddwr, nid yn uiig y mae at ei ryddid, ond y mae yn jrhwym o'u defnyddio. Pwy ydyw y l)eirii.îad a all gondenmio Btethcven pan j mae, ya nghanol symudiad cynhyrfus a rhjfelg&r, yu symud y»