Skip to main content

IDDOR CYMREIG. Gyhoeddedig dan nawdd prif Gerddorion, Corau, ac Undebau Cerddorol y Genedl. Ehie. 38.—Cyf. II. EBRILL 1, 186á. JPris 2g.- 'rpost, 3<?. CEEBDOUÎAETH Tlí Y RHIIY" HWÎT, Caniŵ.—" YR HAIY' Gan Gwilym Gwent. Llawlyfr i Gerddoriaeth Geiriadur y Cerddor ... Hen Alawon y Cymry Bwrdd y Golygydd Cronicl Cerddorol Congl y Tonic Solfa , . TV DAL. ... 105 107 ... 108 109 ,.. 110 . 112 itíaMpft t ŵrDDoríaetîn CYNGHANEDD {Harmony.) Cordiatj Pèdwae-pxy& (Fourfold Öhords.) 142. Y mae. cord pedwar-plyg yn gyfansodd- edig o bedair o wahanol seiniau, y rhai, yn eu ffurf wreiddiol, a safant fel hyn: —yr ail yn'3ydd i'r cyntaf, y trydydd yn 3ydd i'r ail, a'r pedwer- ydd yn 3ydd i'r trydydd. Cobd y Seithfed {Ohord of the Seventh.) 149. Ffurfir y cord hwn trwy ychwanegu 3ydd lleiaf at y Cord Triphlyg ; fel hyn:— 150. T mae iddo wahanol gyflëadau; fel hyn.— -P-----W-5- --------#-3- F=fcZ I=i: :irr: :~:t: :«n: Gwreiddiol. Cyf. 2. Cyf. 3. Cyf. 4 151. T mae iddo dri o wahanol wrthddulìiau; fel hyn: — t- -®®.e :—g-Q—n ' Gwreiddiol. Gwrth. 1. Gwrth. 2. Gwrth. 3. "Wrth symud y gwreiddyn i'r rhan uchaf, y mae y cord yn dyfod yn 3-5-6; neu, fel y gelwir ef yn gyffredin, JPìimmed-Chwechfed. Wrth symud y gwreiddyn i'r dryde-dd vim, y mae y cord 3-4-0? neu y Trydydd-Pedwerydd, yn cael ei ffurfîo. "Wrth symud y gwreiddyn i'r ail ran, y mae y cord 2-4-6, neu yr JEilfed-Pp-dwerydd, yn cael ei ff'uríìo. Symud y gwreiddyn un radd drachefn, fyddai ei adferyd i'r lle yr oedd ar y cyntaf; ac felly nid oes ond tri gwrthddull yn alluadwy i'r cord hwn. 152. JDefnyddir Cord y Seithfed ar bob un o gyfryngau y Raddfa trwy ychwanegu 3ydd at y Cord Cyffredin; fel hyn:— Gwreidd. Gwrth, 1. Gwrth. 2. Gwrth. 3. a. Ar y Lly w-p-1^-"5"" ~~<sí2' ydd:— ò. Ar y 6fed c. Ar y 7fed d. Ar y Cyweir nod:— e. Ar yr 2fed :— /.Ary3ydd:—I g. Ar y 4ydd:— 153. JSTodasom wrthddulliau Cord y Seithfed ar bob un o'r cyfryngau; ond nid yw y darllen- ydd i ddeall fod cymaint o ddefnydd yn cael ei wneyd o'r naill a'r llall o honynt yn ddiwahan- iaeth. Anaml iawn y defnyddir rhai o'r gwrth- ddulliau. Arferir y Seithfed a'i wrthddulliau ar y Llywydd yn llawer mwy mynych nag ar un o'r oyfryngau ereill; ac aeth rhai gramadegwyr mor bell ag i ddweyd nas gellid, ac na ddylid ei ddefnyddio ar un cyfrwng arall. Ond arferir ef * Pan arferir cord y 7fed ar y cyẃeirnod, y 7fed a ddefnyddir y rhan fynychaf yw y 7fed lleiaf, fel hyn:—