Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

YSTORFA Y BEDYDDWYR. Rhif. 22.—RHAGFYR, 1839.—Cyf. II. AMYNEDD. AE yr ysgrifenwyr ysbrydoledig yn gosod pwys mawr ar amy- nedd, fel un o addurniadau penaf plant y gbleuni, ae yn ein eymliell yn ddẅys i feithrin y rhinwedd hon, fel nod arbenig o wir grefydd, a chyfadd- asiad ahnebgorol i gyflaẃni y dyled- swyddau perthynol ì'n proffes. " Yn eich amynedd" medd Crist,"meddien- wch eich eneidiau;"—"Canys rhaid i chwi wrth amynedd," medd Paul, "fel wedi i chwi wneuthur ewyllys Dnw, y derbynioch yr addewid;—"Caffeda- mynedd ei pherffaith waith," medd Iago, "fel y byddoch berffaith a chyfan heb ddiffygio mewn dim ;"—" Gan roddi cwbl ddiwydrwydd," medd Pedr, " chwanegwch at eich ffydd rinwedd, ac at rinwedd wybodaeth, ac at wybodaeth gymedrolder, ac at gymedrolder amynedd, ac at amyn- edd dduwioldeb; canys os yw y pethau hyn genych, ac yn aml hwynt, y maent yn peri na byddoch segur na diffrwyth yn ngwybodaeth ein Har- glwydd Iesu Grist." Trwy amynedd yr y'm i redeg yr yrfa a osodwyd o'n blaeu, gan edrych ar Iesu, pen tywys- og a pherffieithydd ein ffydd ni; mewn amynedd yr y'm i ddysgwyl am y pethau nad y'm yn eu gweled, a thrwy amynedd a diddanwch yr y'm yn gallu cael gobaith. Ond er cymaint pwys sydd yn cael ei osod ar y rhinwedd hon yn y Gyfrol ddwyfol, nid y'm yn cael lle i feddwl fod arddelwyr crefydd yn ein dyddiau ni mor ofalos i'w meithrin ag y byddai yn ddymunol. Nid peth anghyffrediu iawn yw cyfarfod a dyn- Cyf. II. ion, cyfrifol o herwydd dawn, a chy- raeradwy o herwydd proffes, yn hynod o ddarostyngedig i gynhyrfiadau an- nghydweddol â'u cymeriad, dinystr- ioí idd eu cysur personol, a niwetdiol í heddwch y cymdeithasau y perthyn- ant iddynt. Gnd iddynt arddel yr egwyddorion a farnant yn iachns, ym- ddwyn yn onest yn eu masnach á'r byd, a chadw eu lle yn rheotaidd yn yr eglwys, y maent yn cael e» rhesu ynmhlith crefyddwyr cymeradwy, er nad ynt wedi dysgu yr egwyddor gyntaf mewn hunanyinwadiad, yn gwy- bod dim am ddyoddefgarwch yn ngwy- neb tramgwydd oddiwrth en brodyr, nac hyd yma wedi dirnad eu rhwyman i ymostwng yn wirioneddol dan aiinog law Duw. Buddiol i'r cyfryw fyddai cofio mewn pryd, mai nid pob uu sydd yn dywedyd Àrglwydd, Arglwydd, a gaifffyned i'r nefoedd, eithr y rhai ynt â chalon hawddgar a da, yn gwran- do y gair ac yn ei gadw, ac yn dwyn ffrwyth trwy amynedd. Mae amynedd, fei rhinwedd efeng- ylaidd, yn gynnwysedig mewn tymher bwyüog, arafaidd, sefydlog, a gos- tyngedig, yn ngwyneb gwrthwyneb- iadau, siomedigaethau, gohiriadau go- baith, ac anhawsderau. Mae yn seíyH yn lipllol i'r gwrthwyneb i wyìltineb, anfoddlonrwydd, digalondid, a grwg- nachrwydd ; ac yn cyfodi oddiar hyder yn Nuw, a theimlad o ymddibynoldeb ar ei ffyddlondeb a'i ddaioni. Mae y Cristion amyneddgar yn teimlo ei flin- derau fel dynion ereiil, ond nid ynt yn cael yr un effaith ar ei dymher, ac o ganlyniad y mae ei ymddygiad oddi- 2 Y