Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

YSTORFA Y BEDYDDWYR. Rhif. 11.—IONAWR, 1839.—Cyf. H. BYWGRAFFIAD Y DIWEDDAR BARCH. CHARLES JENKINS, Gweinidog y Bedyddwyr yn Rhydybriw. 'iè rf^HARLES JENRINS ydoedd fab ^-/ i Mr. Thomas Jenkiiis, a Cecil ei wraig. Tyddynwr oedd ei dad, yn byw yn bailiau, Maesycar, yn mhlwyf Dyfynog, swydd Frycbeiniog. Fe aned gwrthrych y cofìant hwn yu y flwyddyn 1745. Yn ei ieuengctyd yr oedd yn hynaws, serchog, a llawen: ond teimlodd duedd i wrandoyrefeng- yl, yr hon a effeithiodd ddelfroad dwys yn ei feddwl, fel y penderfynodd i ym- uno â chrefydd; yrhyn awnaethyn y Brycligoed, yri y plwyf uchod, gyda'r Àuymddibynwyr, pan yn 28ain oed, lle yr arosodd o dair i bedair blynedd, ac y dechreuodd bregethu gyda der- byniad. Wedi hyny daeth gwasgfa arno ef, ac amry w ereili, am gael eu bedyddio. Paii ddaeth yr achos o tìaen yr eglwys, yroedd llawer am gael dadlu y pwngc o'r ysgrythyrau, â'r hyn y cydunodd ef a'r cyfeillion ereill; ond yr hen weinidog a ddywedodd, "Nage,frodyr, ymadewch mewnhedd- wch heb un ddadl;" feüyy gwnaeth- ant, ac ymunodd y brawd .Charles Jenkins ag eglwys Maesyberllan, wedi ei fedyddio ar broffes o'i ffydd gau Mr. Thomas, gweinidog y 'lle; a dy- wedir ei fod yn cael ei barchu yn fawr í*el gwí duwioi, ac fel pregethwr der- byniol. Yr oédd yn arfer ei ddawn y pryd hyny yn Maesyberllan a'i chang- enau lluosog,ar gylch; ac wedi priodi, bu yn byw yn y Gorslwyd, yn y plwyf lle ei gatiwyd, ar ei dir ei hun, yr hwn a gafodd gyda'i wraig. Yn mhen ychydig flyneddau wedi ei dderbyniad yn Maesyberllan, fe gyfododd thyw aughydfod yn y Bont- estyli, canghen o'r eglwys uchod, ynghylch dysgyblaeth ar uu o'rdiacon- CYF. II. iaid, pryd yr ymadawödd Charles Jetì- kìns, ac amryw o'r aelodau, ac aeth- ant i Senni, yn agos i Ddyfynog, lle y sefydlwyd achos, ac yr urddwyd Char- les Jenkins gan y diweddar Barchedig- ion Daniel l)avies 'o'r Felinfoel, a Zecharias Thomas o Aberduar, yn y flwyddyn 1800. Derbynlwyd yr eg- lwys, ar yr hon yr oedd yn fugail, yn aelod o'r gymaufa Dde-Orllewinol yr un flwyddyn, yn Blaenywaun, dan yr enw eglwys y Felinfach. Yr oeddent yn pregethu yn benaf y pryd hyn yu nhŷ Roger Jenkins, ond symudwyd yr achos er mwyn cyfleusdra i Rydybriw, a bu yn llafurio yno amryw flyneddau, a bedyddiodd aiuryw. Yr oedd hefyd yn pregethu yn Llanfaes, Aberhon- ddu, a bedyddiodd amryw yno. Ond wedi ymdrenlio a llafurio am lawer o flyneddau yn y lleoedd uchod,yn enw- edig yn Senni a Rhydybriw, a hyny gan mwyaf ar ei draul ei hun, fe ym- adawodd oddiyno ynghylch y flwydd- yn 1820. Gan ei fod weithian yn oedranus, ynghylch tri ugain a phumtheg mlwydd oed, fe symudodd at ei fab ynghyf- raith a'i feich, sef Jenkin a Margaret William o Benywaun, yn mhlwyf Aber- dare; ond ni pheidiodd a phregethu hjd y diwedd gyda gradd o dderbyn- iad yn y nianau yr ymwelai â hwynt. O fewn tri mis i'w farwolaeth bu yn tori bara yn Hirwaun, gyda y brawd W. Lewis; ac yn lled fuan wedi hyny fe ddadfeiliodd ei gyfansoddiad, nes iddo orpheu ei daith filwriaethus yn nhý ei ferch yn Mhenywaun, pan yn 89 oed. Cymeiodd ei farwolaeth le yn y flwyddyn 1834, a çhlydwyd ei gorffi gladdfa y Bedyddwyf ÿn Aber-