Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

•• YSTORFA BEDYDDWYR, AM Y FLWYDDYN 18 3 9. A GYHOEDDWYD DAN OLYGIAETH W. a D. JONES, CAERDYDD. Yr elw deilliedig ifyned i bob Cymanfa Fedyddiedig yn y Dywysogaeth, yn oî y rhifedi o Rifynáu a ddetbynir gan yr Eglwysi perthynol iddi, ac i fod at ei rhyddid i ddefnyddio j ŵ' rhan o'r elw at yr achos afarno yn fwyaf addas. m. ii. " Pa bethau bynag sydd wir, pa bethau bynag sydd onest, pa bethau bynag sydd gyfiawn, pa bethau bynag sydd bür, pa bethau bynag sydd hawddgar, pa bethau bynag sydd ganmoladwy, od oes un rbinwedd, od oes dim clod, meddyliwch am y pethau hyn." Phil. iv, 8. CAERDYDD: ARGRAEFWYD (DROS Y CYHOEDDWYR,) GAN LL. JENKINS» Mì ,Ö I «W : " ' .: .'"- ■'■'■■ ' ' - ' *