Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

YSTORFA Y BEDYDDWYR. Rhif. 5.—-GORPHENHAF, 1838.—Cyf. I. CYFRYNGDOD CRIST. pYFRYNGDOD Cristyw prif des- ^ tun y weinidogaeth efengylaidd. " Canys un Duw sydd, ac un Cyfryng- wr hefyd rhwng Duw a dynion, y dyn Çiist lesu." Cyfryngdod Crist yw sylfaen gadarn holl oruchwyliaeth gras. " Yv hwn a osododd Duw yn iawn trwy ffydd yn ei waed ef, i ddangos ei gyfiawnder ef trwy faddeu- ant y pechodau a wnaethid o'r blaen trwy ddyoddefgarwch Duw." Cyf- ryngdod Crist yw sail ein gobaith arn fywyd a dedwyddwch tragwyddol: "Ac nid oes iachawdwriaeth yn neb araJljCanys nid oes enw arall dan y nef wedi ei roddi ÿo mhlith dynîon, trwy yr hwn y mae yn rhaid i ni fod yn gadwedig." Mae cyfryngdod Crist, gan hyny, yn dàl perthynas an- wahanol à gwir grefydd yn ei holl ganghenau, ac o ganlyniad y mae yn betfa o bwys mawr i rii goleddu syn- iadau cywir am y cymeriad y mae yn ei.wisgo, am yr amcanion â'r rhai y mae y cymeriad hwn yn dàl per- tliynas,acam ycymhwysiadau maeyn eu mheddiannu i gyflawni y fath am- canian mewn modd cyson ac anffael- edig. Mae cyfryngdod mewn achosion perthynol i amgylchiadau tymhorol dynion, yn golygu i fod rhyw anghyd- fodynffynu rhwng gwahanol bleid- iau, trwy fod y naill blaid rieu y llall ẃedi cael, neu o leia'f yn meddwl ei bod wedi cael achos tramgwydd, ac i fod rhyw ganlyniadáu annedwydd yn debyg o gyfodi oddiar y fath ddyg- wyddiad. Er symud y tramgwydd \ac atjâl y canlyniadau mae rhyw un teilwng o ymddiried yn cael ei bennodi fel canolwr rhwng y pleidiau ymrysongar, i farnu rhyngddynt, ac i benderfynu ar ammodatí heddwch, yn ol natur yr amgylchiad, fel na byddo y naill yn cael ei ddrygu er amddiffyn- iad y llall. Yn y fath amgylchiad bydd yn rhaid i fesurau y canolwr gael eu trefnu'■ yn ol natur yr anghyd- fod, ansawdd y tramgwydd, a pher- thynas y pleidiau a'u gilydd. Ös bydd y ddwyblaid mewn beiau óyd- raddol, mae yn perthyn iddo, mewn modd diduedd, i ddangos iddynt en camsyniadau, a'u hargyhoeddiyn ffydd- lon, nes cydriabyddont eu rhywmau i ymgymmodi, Os bydd y bai o'r naill du yn unig, mae yn rhaid iddo ben- derfynu ar natur a graddau yr iawn dyledns i'r dyoddefẅr, a defnýddió ei ddylanwadau i ddarbwyllo y trosedd- wr i wneuthur yY ad-daledigaeth sydd yn ol cyíìâwnder. Os na fydd y tros- eddwr mewn cyflwr i dalu yr iawn dy- ledus, mae yn ddichonadwy weithiau i attal y canlyniadau trwy i'r cyfryngwr dalu yr hyn sydd ofynol ar ei draul éi hun. Mewn rhai amgylchiadau, megis pan y dygwydd i ddeiüaid gwrthryfelgar i ymosod yn erbyn eu llywodraethwr cyfreithlawn, mae yn ddichonadwyi'r cyfryw lywodraethwr i bennodi arryw un- cyfrifol yn eì olwg, ac ymddiried i'w ofalachos ei dderliaid gwrthnysig, gan benderfynu derbyn ò'i law feí canolwr, yr hyn a ymddengys yn ang- enrheidiol er diogelu anrhydedd ei orsedd, äc arbed y gwrthryfelwyr oddiwrth y gosp ddyledus i'w trosedd. Mewn anígylchiad o'r fath hyn, bydd pennodi ar gyfryngwr yn perthyn