YSTORFA BEDYDDWYR, AM V FLWYDDYN 1838. A GYH0EDDWYD DAN OLYOIAETH W. A D. JONES, CAERDYDD. Yr elw deilliedig ifyned i bob Cyrnanfa Fedyddiedig yn y Dywysogaeth, ynól y rhifedì o Rifynau a dderbynir gan yr Eglwysi perthynol iddi, ac ifod at ei rhyddid i ddefnyddio ei rhan o'r elw at yr achos a farno yn fwyaf addas. CYF. I. " Pa bethau bynag sydd wir, pa bethau bynag sydd onest, pa bethau bynag sydd gyfiawn, pa bethau bynag sydd bur,pa bethau bynag sydd hawddgar, pa bethau bynag sydd ganmoladwy, od oes un rhinwedd, od oes dim clod,meddyliwch am y pethau hyn." PHIL. IV, 8. CAERDYDD: ARGRAFFWYD (DROS Y CYHOEDDWYR) GÁN LL. JENRINS.