Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

^STORFA Y BEDYDDWYR. Rhif. 34.—RHAGFYR, 1840.—Cyf. III. ANERCHIAD A draddodwyd yn Nghapel Hope-street, yn Glasgow, Ionawr, 1810, GAN ARCHIBALD MAGLAY, A.C., 0 GAEREFROG NEWYDD, A gyhoeddwyd ar ddymuniad y Cyfarfod cynnulliedig y pryd hyny. (Parhaä o dud. 3Ì9.J V" PENDERFYNIAD niweidiol, * ■ anghyfiawnderan pa un a feiem, a fabwysiadwyd gan fwyrif lluosog ar > lTeg o Chwefror, 1836. Ein tystiad ì'n et erbyn a ddibrisiwyd, ac ni chan- iatêid iddo gymaint a chael ei duar- ÍJUäN! Y gymdeithas yn ei çhyfar- f«d biyneddol nesaf, yn lle diddymu gweithrediadau eu. bwrdd yn ein her- byn, fel yr oedd cyfiawnder yn gofyn iddynt wneud, a'u cefnogasant. Cyn- ^ygwyd fod 5,000 o ddolars i gael eu rhoddi at fwrdd cenhadol y Bedydd- wyr Americanaidd, ar yr amod i ni gydymffurfio â phenderfyniad y 17eg o Chwefror, 1836, anghyfiawnder pa Mn yr oeddem yn achwyn arno, ac yn erbyn pa un yr oeddem wedi anfon i mewn ein gwrthwynebiad. Ond cytunodd bwrdd y Bedyddwyr yn gadam ac unol, i beidio cael eu lly w- odraethu gan yr ystyriaeth o 5,000 o ddolars, nac nn swm arall, i guddio oddiwrth genhedloedd y byd yr ordin- had o íedydd niewn iaith anneallol iddynt, gan gredu gyda Paul fod w yr hwn sydd yn llafaru â thafod dyeithr, nid wrth ddynion y tnae yn llafaru, ond wth Dduw; canys nid oes néb yn gwrando." Penderfynodd ein brodyr o ganlyniad i lymi wrth y cyfarwydd- N iadau oeddynt wedi eu rhoddi yn íiaen- orol iddeu cenhadau~<4i beidio traws- Cyf. III. symud un gair a állasent ei gyjieithu," gan hÿsbysu yn mheilach " nas gali y bwrdd yma, yn gyson a chydwybodol, i gydymffurfio â'r amodan a gynnyg- ir;" felly nis galieut dderbyn y swm a enwyd gan fwrdd y goruchwylwyr ar y 17eg o Fawrth, 1836. Fel hyn torwyd ni ymaîth o' bob rhan yn nhrysorfa y gymdeithas, a gomeddwyd i ni gynorthwy i ddos- parthu ein cyfìeithadau, oddieithr i ni gytuno i guddio athrawiaeth bedydd mewn iaith ddyeithr, tra yr oedd cyf- ieithadau ereill o'r Bibl, a wnawd gan fedyddwyr plant, yn yr hwn yr oedd y gair baptizo wedi ei gyfieithu yn ffyddlon iair yn dynodi suddo, wedi cael ei ddosparthu gan y gymdeithas grybwylledig; gyrwyd ni o ganlyniad i'r angenrheidrwydd o ymwrthod a*r Fibl Gymdeithas Americanaidd. Yma cyfododd yr ymholted, a wna y Bed- yddwyr ymwrthodâ'r cenhadauffydd- lon, duwioldeb, diwydrwydd, ffydd- londeb, a llwyddiant pa rai yn eu gwaith yn cyfieithu a dospartiiu yr oraclau dwyfol yn mhlith y cenhedl- oedd, sydd wedi eu hanwylu i'n cal- onau, a chwedi eu hawlio i gael eu hystyried ,yn mhlith cymwynaswyr penaf yr hil ddynol; nen, a wnawn ní eu cynorthwyo yn eu gwaith santaidd 0 gymwynasgarwch, trwy fabwysiadu 2 U