Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

ORFA Y BEDYDDWYB. Rhif. 33.—TACHWEpD, 1840.^-Cyf. III. ANERCHIAD •4 draddodwyd yn Nghapel Hope-street, yn Glasgow, Ionawr, 1840, GAN ARGHIBALD MACLAY, A.C., 0 GAEREFROG NEWYDD, A gyhoeddwyd ar ddymuniad y Cyfarfod cynnulliedig y pryd hyay. {Parhad o dvd. 266.) IYYWEDAI ein gwrthwynebwyr J^ drachefn ein bod yn angbyson â í11 ein hunain yn ein gwaith yn def- jtyddio y cyfieithad Saesoneg, yn yr uwn y mae y gair yn cael ei dros- Çlwyddo, ac ar yr un pryd yn górchy- *?ÿn i ein cenhadau idd ei gyfieithu. «fy'tn wedi teimlö effaith y gwrth- ^ynebiad hwn, a'n hunigateb yw, tìad 9«dd genym law yn ngwneuthurîad y tyfieithad Saesoneg. Yr oedd wedi ei Wneuthur i ni yn baròd gan Esgobwyr, Ẃereinbod yn ei gydnabod yn gyf- ieithad rhagorol ary cyfan, ettoyr y'm ỳn credu fod anghyfiawnder mawr wedi *i wneuthur i wirionedd Duw trwy fwìäio gwir feddwl bedydd oddiwrth ÿr annysgedig, y rhai ynt y rhan amlaf | lawer o boblogrwydd ein gwlad. Orid dichon y dydd wawrio, ac fe allai *lad yw yn mhell, pryd y bydd i gyf- fcnwád y Bedyddwyr ei deimlo yn JÌdyledswydd arnynt ddwyn allan gyf- }eUhad cywir o'r ysgrifenadau santaidd ÿn yr iaith Saesoneg, yn' yr hwn y oydd i'r gair baptizo gael ei gyfieithu Jn ffyddlon i suddo, ac felly i gyflwyno )* gwirionedd, yr holl wiriònedd, a fiîin orid y gwirionedd o berthynas i'r bwngç hẃn, fel y byddo i'r annysgêd- 'gioa yn gystal a'r dysgedigion gael Çwybod ewyllys Duw a'u dyledswydd *u hunain. Y Bedyddwyr a nodent fod y Bibl %mdeithas wedi cynorthwyo dos- CVF. III. parthiad y cyfieithad Senecaidd, 'yỳ hwn a wnaethwyd gan fedyddiẃr plant, yn yr hwn y mae y gair yn cael' ei -gyfieithu taenellu; eu bod wedi cyhoeddi cyfieithad y Dr. Morrison, yn yr hwn trwy gylchymadrodd y maé yn cyfieithu baptizo, " Yr wyf yn cyf- îawni arnoch ddefod ddyfyrílyd," neu yn ol esponiad Mr. Abdeel, *' Yr wyf ÿn gwneuthur golchiad arnoch 1" eu bod wedi cyfrantì cynorthwy tuagat daenu y cyfieithadau Rwsiaidd a Sclaf- onaidd, yn y rhai nidyw y gair baptizó wedi ei gÿfieitbu tìa'i drosglwyddo, eithr wedi ei fwrw allan yn hòllol o'r Bibl, a'r gair Jcristit (croesi) Wedi ei osod ytì ei le; ac felly y maetit yri darllen Math. iii, 11, Myfi yn ddiau wyf yn eich croesi chwi mewn dwfr i edifeirwch; aC adn. 13 a'r 14, Ynä daeth yr lesu o Galilea i'r Iorddotìen at Ioan i'w groesi ganddo; eithr Ioan a warafunodd iddo, gan ddywedyd, Y mae arnaf eisian fy nghroesi gcnyt ti, ac a ddeui di ataf fi.* * * A'r Iesu wedi ei groesi a aeth yn y fan i fynù o'r dwfr. Marc xvi, lö. Yr hwn a gredo ac a groesir a fydd cadwedig. ìoan iii, 23. Ac yr oedd Ioan hefyd yn croesi yn Ainon yn agos i Salim, canys dyfroedd lawer oedd yno, a hwy a ddaethant ac a'u croeswyd. Luc xi, 38. A'r Phärisead pan wel- odd a ryfeddodd am na chroesasái efe yn gyntaf o flaen ciniaw. Nodasant 2 Q