Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

YSTORFA Y BEDYDDWYR. Rhif. 31.—MEDI, 1840,—Cyf. III. ANERCHIAD A draddodwyd yn Nghapel Hope-street, yn Glasgow, lonawr, 1810, GAN ARGHIBALD MACLAY, A.C., 0 GAEREFROG NEWYDD, A gyhoeddwyd ar ddymuniad y Cyfarfod cynnulliedig y pryd hyny. (Parhad o dud. 233. J " WEDI i Yates a Pearce orphen y cyfieithad Bengaliaidd, a gry- bwyllwyd o'r blaen, yn yr hwn yr oeddynt wedi cadw yn ffyddlon at y wreiddiol, ac at briod-ddull yr iaith, hwy a anfonasant at y Fibl Gymdeith- as am gynorthwy yn ei ddosparthiad. Owimeth y gymdeithas, heb sylwi dim arddymuniad y tri gweinidog a enwyd eisioes, ysgrifenn at ei changen i Gal- cutta, i ddy wedyd, os oedd y cyfieithad yn gywir a da, am ganiatâu cynorthwy helaeth tuagat eigyhoeddiad. Wedi i'n brodyr bedyddiedig wybod fod y gymdeithas wedi'anfon fel y nodwyd, hwy aofynasant aoedd golwg am idd- Jnt gael y cynorthwy dysgwyliedig ; ond taflu'y peth ymaith oéddid o bryd i bryd heb roddi atebiad penderfynol. Yn y cyfamser gwnaeth y gangen gynorthwyol a enwyd gadw cyfarfod, yn mha nn y darfu iddynt ffuifio pen- derfyniad,ei bod yn anghymesur idd- ynt i roddi cynorthwy i unrhyw gyf- ìeithad, yn mha nn y byddo y gair b<tptizo yn cael eî gyfieithu yn suddo, pa mor ffyddlon a chywir bynag y byddo yn mhob ystyr arall! Wedi i'n brodyr ddeall mai ofer oedd iddynt ddysgwyl un cynorthwy oddiwrtli y gaugen anfonasant drachefn at y Pam Gymdeithas ; ond gwnaeth hòno gefnogi g.weithrediadau y gangen. Yr oedd boneddwr Americanaidd y pryd byny yn yr India, yr hwn oedd Cyf. III. yn gyfeillgar iawn i'r Bedyddwyr, efe a'u cynghorodd i wneuthur cais, gan arwyddo nad oedd un grefydd wladol yn America, ond fod pob cyfenwad yno ar dir cydraddol; mai y Bed- yddwyr oedd y cyfenwyd lluosocaf yn yr Uool Daleithau, a'u bod wedi cyf- ranu yn helaeth at gynnal y Fibl Gym- deithas yno ; a chan fod'y gyindeitbas hòno wedi cynnal cyfieithad Judson, yn yr hwn yr oedd baptizo wedi ei gyfieithu i suddo, nid oedd petrusder na fuasai yn catl ei noddi o'r dosparth hyny. Yr oedd y cyngor hwn yn sjlfaenedig ar gyfansoddiad y gym- deithas hòno,—ar egwyddorion cýf- iawnder ac uniondeb, ac ar ei hym- ddygiad blaenorol, ynghyd a phoh cymdeithas arall o'r cyffelyb. Yn unol â'r cyngor hwn, gwnawd erfyuiad at y cyfryw gymdeithas gan Mr. Yates a Mr. Pearce yn y fi. 1835. Cymerwyd y pwngc dan sylw gan fwrdd o drefnwyr; penderfynwyd ar gyfeisteddfod o saith o bersonan, un o bob cyfeuwad i ystyried yr achos. Trwy fawr sêl y rhan luosocaf o'r gyfeisteddfod dros daeneüiad daethant i'r penderfyniad fod ein cyíîeithadau iii yn anghy wir yn nghyfieithad y gair baptizo yn snddo! ond wedi adolygu eu gwaith am un noswaith, tynäsaht y penderfyniad hwuw yn ol, oddiar ar- gyhoeddiad,mae yn ddilys, y buasai y Bedyddwyr yn alluog i ddwyn i'r gole» 2H