Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

^STORFA Y BEDYDDWYR. Rhif. 30.—AWST, 1840.—Cyf. III. ANERCHIAD 4 draddodwyd yn Nghapel Hope-street, yn Glasgow, Ionawr, 1840, OAN ARGHIBALD MAGLAY, A.C., 0 OAEREFROG NEWYDD, A gyhoeddwyd ar ddymuniad y Cyfarfod cynnulliedig y pryd hyny. V" MAE hanes yr Eglwys yn Uawn * o amlygiadau o alln rhyfeddol y *'aw a'i planodd, ac sydd hefyd yn Parhau idd ei hamddiílyn a'i llywyddu ; Ond ni cheir profion eglurach o law Ouw gyda y gwaith nag wrth ystyried y cyfryngau a ddefnyddir er cario y gorchwyl yn mlaen. Er mwyn tori Uwr ymffrost ddynol, ac i galonogi y gwanaf o'r dysgyblion gydag achos y Gwaredwr, y mae Duw wedi gwneud defnydd o bethau gwael i ddwyn yn nilaen ei achos,—cyfryngau a. ym- ddangoseut i dyb ddynol yu hollol annigonol i gwblhau y gorchwyl mewn golwg. " Eithr Duw a etholodd íFol bethau y byd, fel y gwaradwyddai y doethion; a gwan bethau y byd a etliolodd Duw, fel y gwaradwyddai y pethau cedyrn : a phethau distadl y byd, a phethau dirmygus, a ddewisodd Duw, a'r pethau nid ydynt, fel y di- ddyniai y pethau sydd." Y mae helaethiad teyrnas Crist yn cael ei osod allan o dan y drych olwg o gareg wedi ei thori o'r mynydd nid â llaw, yn arwyddo fod y gallu yn gwbl o Dduw, ac nid o ddyn. Dichon i ddyn trwy dwyll pecliod dynu camgasgliad oddiwrth yr egwyddor hon yn y trefn- iant dwyfol; ond ystyrier nad ercefn- ogi diogi a musgrellni mae yr ystyr- iaeth o fod y gallu oll o Dduw ; ond er Cynhyrfu ymdrech a sêl; oblegid wrth gadw hyn yn wastad yn agos o flaen y Cvf. III. llygaid, ni waeth pa faint fyddo y rhwystrau ar íFordd y Cristion, ni chwtogant un iota ar ei galondid a'i obaith ; oblegid y mae yn cofio am y fraich y mae yn pwyso arni am gynal- iaeth, arweiniad, a llwyddiant. Mor ddiddanus yw cofio hyn i feddwl y llafurwr yn achos y genhadiaeth ! Wrth daflu go'wg ar y llwyddiant sydd wedi dilyn yr achos hwn yn barod, y fath reswm sydd genych chwi a minau, fy mrodyr, i ddywedyd gydag Israel gynt, " Pa bethau a wnäeth yr Ar- gíwydd 1" Nid Carey neil Jndson yn unig yr ydym yn hwy yn cael edrych arnynt yn ymorchestu yn unigol â miliwnau o genhedloedd; ond cann- oedd a miloedd o rai wedi en dychwel- yd o'u plith eu hunain, yn llafarn yn eu tafodiaith eu hunain ryfeddol bethau Duw. Nid yw yr wỳbren yn olenedig bellach ag ychydig o sêr yn pelydru trwy ehangder yr awyr-las, ond yn orlawn o gyd-sêr tanbeidiol. Pwy á allasai feddwl, ond y cyfryw a ystyrientyr achos trwy uyr addewid- ion mawr iawn a gwerthfawr," y bu- asai achos o ddechrenad mor eiddil- aidd, wedi cyrhaedd eisioes sefyllfa mor obeithiol ac addewidol. Y mae y cyfenwad bedyddiedig wedi eu bendithio a'u hanrhydeddu yn fawr gan Dduw, trwy eu defnyddio yn ofFerynol i roddi cyfieithad cywir o'i air santaidd i genhedloedd y 2 D