Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

YSTORFA Y BEDYDDWYR. Rhif. 27.—MAI, 1840.—Cyf. III. ATHRAWIAETH BEDYDD. z,T.3rTxreii ix. Olygwyr Hynaws, V"N ol fy addewid yn y llythyr * blaenorol, yr wyf yn cynuyg i 8ÿlw eich (larllenwyr ý nodiadau can- Jynol, ar yr hyn a ddysgir i ni yn y ^estament Newydd o berthynas i ëytneriad deiliaid yr ordinhad o fedydd. «Iae yn wybodus ddigon i ddarllenwyr $f Ystorfa, fod llawer wedi ei ysgrifenu Ju barod ar y testun hwn, ond gan nad íw pawb o'n cydwladwyr wédi dyfod l'r un farn ac yinarferiad hyd yniâ o «arth iddo, raeddyliwyf raai nid an- ttihriodol etto yw ymofyn beth a ddy- ^ed yr Ysgrythyrau yn yr achos. "Chwiliwchyr ysgrythyrau," inedd ein ítarglwydd íesu Grist wrth yr Iuddew- Ou ; " at y gair ac at y dystiolaeth" öíedd y profFwyd ; "achynnifer ag a 'odiant yn ol y rheol hon," medd PauJ, "tangoefedd arnynt a thrugaredd ac &r Israel Duw." Peth cymmeradwy yn y Bereaid oedd eu gwaithyn derbyn y gair gyda phob parodrwydd, ** gan chwilio beuoydd yrysgrythyrau, a oedd y bethau hyn felly;" a pheth buddiol i ftinnau fyddaiefelychu eu hymddygiad, gan wybod fod Dnw wedi dyrchafu ei air goruwch ei enw oll; ac inai raor belled ag y byddom yn ymlwybro yn 01 y rheol gysegredig hon, y gallwn déiinlo yn hyderus fod ein cyflawniad- ^u yn dderbyniol yn ngolwg yr Arglwydd. Mae yn amlwg i bawb o'r rhai ynt Jn arfer darlleu y gyfrol santaidd, ^iai gweinyddwr cyntaf yr ordinhad o fedydd oedd Iûan mab Zacharias, yr Wn o herwydd hyn a eiwir yn fynych &an yr efeugylwyr Ioan Fedyddìwr. Cyf. III. Mae yn wybödus hefyd, i ein Har- glwydd Iesu Grist, wedi ei adgyfodiad oddiwrth y meirw, roddi gorchymyn idd ei ddysgyblion i fedyddio yn enw y Tad, y Mab, a'r Ysbryd Glâu, yn gystal a phregethu edifeirwch a madd- euant pechodau. Ac y mae yn beth mor eglur a hyny, fod dysgyblion Crist yn yr oes apostolaidd, yn arfer bedyddio yn ol gorchymyn eu Har- glwydd; ac nîd ees genym un lle i farnn fod en gwybodaeth o feddwl Cristyn dditTygiol, neu eu hymddygiad yn anghydffurfiol â'r gorcbymyii a roddwyd iddynt. O gaiilyniad, y maë yn beth o bwys i ni wrth benderfyau Cy- meriad ysgrythyrol deiliaid bedydd, i ymofyn yn bWyllog ac yn ddiragfarn, i bwy yr oedd Ioan yn gweinyddu yr ordinhad lion? Beth y mae ein Har- glwydd Iesu Grist wedi ei orcuymyn fel brenin yr eglwysî aphafoddyr oedd ei goinisiwn yn cael ei ddeaíl gan yr Apostolion i'r rhai y rlioddwỳd awdurdod gan Arglwydd y bywyd, i sefydlu a threfnu achosion ei deyrnas ar y ddaear, dan gvfarwyddyd anffael- edig yr Ysbryd Glân. ös y'm yn cael yn y Testament Newydd fod Iöan yn bedyddio plant ar sail proffes en rhieni, fod Iesu Grist wedi gorchymyn hyny, ac fod yr apostolion wedi deall ei ewyllys íelly, yná byddwn yn cyf- addef o angenrheidrWydd fod hyn ya ddyledswydd arnom ninnau yn awr, ac mai peçhod nid bychan fyddaí esgeuluso gwneuthur felly, oblegyd ni byddaì ein gomeddiad yn y fath am- gylchiad ddim amgen nag anufudd-dod' i gyfraith Crist. Ond o'r tu arälf, ûí