Skip to main content

Y DIWYGIWB. Rhíf. 147.] EF, 1847. [Cyf. XII. GWASANAETHU. T BERTHTNAS SYDD, NEU A DDYLAI FOD, BHWÍîG GWAS A MEISTE-T DTLEDSWTDDAU CTD- FTNEDOL, A*E MAOTEI«ON,0'U,€TFLAWNU TN FFYDDLON. ^GAH Y P.ARBH. S!fê8B ẄASS8, PEHYESÛES. [Úìé y Traethawd hwn gcnym rnewn lîaw er ys misoedd, oçd caäwasom ef yn Wrpasol erbyn y mis hwn, modd y gallo ffleisuiuid a gwasanaéthwyr ei dd&rUcn cyn eyflogi am y flwyddyn ganlynol,—Goi.] Cyn myned at y pwnc, dymunaf wneyd dau syiw eglurhaol:—l.'Wrth ddweyd "gwas a meistr," byddaf yn cynwy* "morwyn a meistres,"! y mae dyled- swyddau y ddau ryw yr un.—-2/ Syìwir ar y berthynas yn ngoleuni Bibl; nid wyf yn hyddysg yn sefyllfa y gyfraith wladol ar y mater. Y mae a fynwyf â'r pwnc yn ei berthynas à moesau & çîŵe- í'ydd; ac wrth, ei drin, ymdrechìr cadw golwg ar reolau moesoldeb y Testament Newydd. Arweiniwyd fy meddwl at y pwnc er ys misoedd bellach. Ymae llawer o achwyn gan feistri ar weision, a chan weision ar feistri. Y mae y naill ynrhy barod i roddiyr hollfai aryllall. Tybia* y gwas ei fod yn eaelrcam, a thybia y meistr &d y-gwas yn annydd- lon.. Y mae di^g^s if^wlfU Y mae y deall neu y galon^Pi^aí ÿ ddau, allan o le ar y pwnç.^.'^^pÉM/ canlyniad yn debyg.o fod yri ddrs%. Y mae gweisioû a morwynion yn ddosbarth lliosog, demydJ|ol, dylan- wadol, ac esgeulu$Qd)g iawẅ> gymdei- thas. Anaml yé^nc^ir hwy gan eu meistri, ac anaia|jÉp|moithwyir W i gael blas ar ddl||SS!*%sgu a chwilio; o ganlyniad, casânt eujggjstri» anfodd- lomurt i'w gilydd, byddar^^.yn anifeil- aidd, ymdröant mewn peehod, ac ym- suddant i anwareiddiwch. Anaml y ceir "gwas ffyddlon a da," yr hwn a wir ofala am Jeiddo ei feistr: nîd fel bodd- lonwr dynion, ond fel gwas i Dduw. Y mae eitnriadau gogoneddus a chysurus. Y mae lledaeniad gwybodaeth a dylan- wad èfenjfyl, yn dwyn oddiamgylch rai teuluoedd fel teulu Abraham, a rhai gweision fel Eìeazer, goruchwyliwr ei dỳ. Md wyf yn bwriadu ysgrifenu fel cyhuddwr un blaid, ac amddiffynwr y liall, ond fel sylwedydd didderbyn- wyneb, yn awyddus i lesàu y ddau ddos- barth, fel y delont o fendith i'w gilydd, i'r wlad, ac i eglwys Dduw. Swlwn ar— I. Natur y berthynas sydd {neu a ddylaifod) rhwng gwas a meistr. 1. Perthynas wirfoddolyw.—Ymeistr yn dewis gwas, y gwas yn eytuno á'r meistr. Bu fel arall; y mae fel arall eto mewn llawer gwlad. Y mae caeth- weision : miloedd o hil Ham ydynt, yn ol melldith Noah, yn weision—gweision Sem a Japheth—gwerthir rhai i fod yn gaeth-weision, fel y gwerthwyd Joseph gan ei frodyr i'r Midianiaid, a chan- ddynt Irwythau i Potiphar (Gen. 37, 28, 8.6). Y mae hyn yn cael ei wneyd eto boí) blwyddyn : prynir a gwerthir dyn- ion fel anifeiliaid; y prynwr a'r gwerth- wr, efallai, yn aelodau o eglwys Grist- ionogol! 'ie, o bosibl, yn weinidogion efengyl!! Teimlwn dros dair miliwn caethion yr Unol Daleithiau, a hiraeth- rhydd." Ereili a gymerir yn gaethion mewn rhyfel, megys caethes Naaman (2 Bren. 5, 2). Hòna y gercùfygwr hawl yn y gorehfygedig i'w ddefnyddio fel y myna. Ganir ereill mewn caeth- iwed—y fath j'wgwas a aned yn y tŷ (Genesis 14, 14). ^Yr oedd canthion yn mysg yr Iuddewon: Exod. 21, 2, 4, 21, 38