Skip to main content

Rhif. 142. Pris 4c. DIWYGIWR. MAI, 1847. " YR EIDDO OESAR I C/ESAR, A'R EIDDO DUW I DDUW." (DTOWTOEA©. TRAETHODAU. Dirwest ...................... Cofíantau .................... Yr Eglwys.................... Y Mormoaiaid yn Dwj-llwyr .... Cyfarchiad y Cj feisteddiad Cyffred- inol........................ Hanes «-glwj's gynnlleidfaol Godre'- rhos........................ Llythyr oddiwrth John Hughes, Llanon..................... Atebion..................... gofyniadau.................. BARDDONIAETH. Penillion ar wahanol dymhorau'r fluyddyn.................. Y Gwanwyn .................. Groesawiad adref............ . ,1 . HANESION CARTREFOL. Cyfaì-fod Chwarterol sir Aberteifi.. Cwrdd Chwarterol Mynwy ...... Cjfarfod Chwarterol dosbarth Gor- llewinol Morgan wg............ Cyí'arfod Adfywiol yn Sardis, Var- teg ........................ Addj-sgiaeth—sir Gaerfyrddin .... Addysniaeth—sir Beufro ........ Cyfarfodydd yn erbyn cyullun Addysgiaeth y Llywodraeth .... 133 139 141 144 146 150 152 153 154 155 155 155 156 156 156 156 157 157 157 Cynadledd Abergwili..........., 158 Dirwest yn Abertawe............ 158 Gwyl Iforaidd................. 158 TRYSORFA YR YSGOL. Undeb Narberth................ 159 Y SENEDD. Ty yr Arglwyddi ............. 159 Ty y Cyffredin ................ 159 GWLEIDIADAETH. Addysgiaeth a'r Llywodraeth .... 160 Priodasau.................... 161 Marwolaethau .............. 161 Hanesion Tramor ........... 161 AMRYWIAETHAU HANESYDDOL. Tâu gwyllt.................... 164 Angeu truenus.................. 164 Twyrayn...................... 164 Tân......................... 164 Angau trwy feddwdod .......... 164 Angau disyfyd.................. 164 Cyfrwysdra benywaidd.......... 164 Y Ty wysog Mourad Ali.......... 164 Gwyddelcall ................. 164 Lleihad poblogrwydd............ 164 Monopoliaeth yr halen ......... 164 Barn Indiad am rum............ 164 Gwraig ffrwythlon .... ■.,...... 164 &c, &c. >--. • •' ' . - LLANELLI JLRGRAFFWYD GAN D. REES A D. WILLIAMS; Ac ar werth gan HUOIIES, ST. MARTIN I.BGEASD, LLÜNDAIN; A PfGHE, TITHBBARN ST., LLYNLLBIFIAD.