Skip to main content

( "■ V.-'.'■ Y DIẄYGIWR. Rhif. 139.] CHWEFROR, 1847. ^ s [Cyf XII. PEIF GYMHWY6DER Y WEINIDÖGÂETH. Sylwedd y Myfyrdodau cnnlynol a draddodwyd yn Urddiad y ParcU. A. Jenlrinä, Brynmaír, ar y inf.;d o Fcdi, 18-Í6. Ar'dáfiíẃiad amryw o'tbrodyr oeddyn breBenol, antbnir hwynt i'r^DiWYGiwR. J. LEWIS, IlnsLLix. $f . "'. ____ '. [Parhad o'r Rhifyn diweddaf, TD-DAL. 7.] II. Cymerwn frâs olwg ar y cysylltiad sydd rhwng crefydd bersonol a chyfiawniad priodol o wahanol ddylftdswyddaurlmeinid- ogaeth efengylaidd. \ Eglur y w, mai un^bnf gymhwysderau dysgawdwr ydyw,f■ ysbryd myfyrgar. Gan na fydd iddo gael pregeth nac araeth trwy gyfrwng ysbrydoliaeth, breuddwyd, na gweledigaeth nos, rhaid iddo fyfyrio ar ddyfnion bethau Duw, ac aros yhddynt, fel y gallo iawn gyfranu gair y bywyd Ond gan fod cysylltiad annatodadwy rhwng rhediad y myfyrdodau ac ansawdà y galon, nis gall fod yn fyfyriwr diwyd, ac yn feddyliwr cywir, heb feddu ar- chwaeth gref at wirioneddau ysbrydol. Nid oës dim yn amlycach, nâ bod gwrth- wynebiad gwreiddiol yn mhob meddwl llygredig at " y gwirionedd fel y mae yn yr Iesu.'' Amlyga'r gwrthwynebiad hwn ei hun mewn gwahanol agweddau, yn ol cyfansoddiad naturiol y meddwl. Ym- ddifyra y bywiog a'r athrylithlawn mewn myfyrdodau cywrain, difudd, ac anmher- thynasol—yr ymofyngar a'r dwfh-dreidd- iol, a grwydra ar hyd feusydd cyfeiliorn- adau—ymeddwl llesg,llonydd,acegwan ei ysgogiadau,aymsudd^mewnanwybodaeth. Duwioldeb yn unig a ddyògela bob meddwl rhag ymollwng gyda'i ogwyddiadau Uygr- e dig a chyfeiliornus. Mae yn atalfa briodol i'r bywiog, ac yn gynhyrfydd i'r diog. Ond nid digon iddo fod yn fyfyriwr da, rhaid iddo hefyd i brofì ei hun yn weith- iwr difefl. Y galluoedd gweithgar ydynt lawn mor angenrheidiol â'r galluoedd myfyrgar. Heb feddu, i raddau rhagorol, y priodoliaeth.au ac sydd yn dylanwadu yn rynrus ar galonau dynion, nis gellir cyflawnu dyledswyddau pwysfawr y weinidogaeth—rhaid meddu gwroldeb a fyddo yn ymgryfhau yn ngwyneb rhwyst- rau, ac yn ymnerthu yn ngwyneb gwrth- wynebiadau—brwdfrydedd a fyddo yn fliamio me\vn amgylchiadau ac y bydd sêl gyffredin yn diffbdd—amynedd a fedr ddal yn dawel yn ngwyneb olynol siomedig- aethau—diysgogrwydd yn erlyniad ei amcanion, na ellir ei siglo gan ymddan- gosiadau gwrthwynebus ac anobeithiol— parodrwydd i dreulio ac ymdreulio, er achub eneidiau—haelfrydedd a fyddo yn ymddysgleirio yn ngwyneb amlygiadau o angharedigrwydd aç/anniolchgarwch— gostyngeiddrwydd á fyddo yn foddlaẃn bod wrth draed y gwaelaf—mawrfrydig- rwydd a fyddo yn dirmygu bodẃ?» draed y.mwyaf, &c Yn ofer y chwiliwn am y Ŵth gyd-gyfarfyddiad o briodoliaethau goruchel yn mhlith cynyrchion natur lygredig. Ffx-wythau yr Ysbryd yn unig ydynt, trwy flydd y mae eu cyrhaedd— flydd a fyddo yn gweled goleuni yn tywynu pan y byddo llygad rheswm gwedì ei orchuddio â niwl a thywyllwch—flydd a fyddo yn canfod llaw anweledig yn gweithio o'i blaid pan y byddo dwylaw dynion yn egniol gyd-weithio yn ei erbyn —flydd ac a fyddo bob amser yn sicr o " oruchafiaeth yn Nghrist," 2 Cor. 2, 14. Gan fod gweinidog yr efengyl yn siampl i'r ." flyddloniaid mewn gair," dylai gadw gwyliadwriaeth ofalus ar ei ymddyddanion—dylai ddysgu'r "bobl o dŷ i dŷ ;" ac os bydd ysbry-d y gyfrinach yn milMTrio yn jerbyn ysbryd y weinidog-