Skip to main content

Rhif. 51. Pris 6ch. EÎYBREF, 2.S39. "TK EIDDO CJESAE I C.2BSAR, a'k EIDDO DUW I DDUW." CYNNWYSIAD. COFIANT Mr. Thomas Morgan, o'r Gwaelod ...... 283 YR AREITIIFA, Progeth oddiwrlh Mica G, S...... ...... 284 TPAETIIODAU, &c. Myfyrdodau ar y farn olaf.............. 285 Araeth y Parch. Richard Joncs, Sirhowy,. 286 Rbyddid Crefyddol................... 292 Atebion........................... 297 Gofyniadau ........................ 300 EARDDONIAETH. Pennillion, gyda chyfeiriad at Madagasgar. 301 Hiraotb y Cristign .................... 301 BuddugoUacth Calfaria.................. '301 Pennillion ar Esay 41,4......,.......... 301 Peeoriaeth—Garnddiffaeth............302 HANESION CARTREFOL. Urddiad____.......................... 303 Sefydliady Parch. W. Morris, yu Nglandwr 303 Dewisii'.d gweinidog yn y Graig, Machyn- ifëth............................303 Cy.ẁnianfa sir Fynwy.................. 304 Agoriud Ebenezer,. Caerdydd............304 Cyferfod Chwarterol sir Benfro.......... 304 Cyfarfod dau-fisol swyddFrycheiniog .... 305 Cyfarfod Blynyddoi Troedyrhiw ........ 305 Cyfarfod Chwarterol Swydd Forganwg .... 305 Coleg Aberhonddu ....................305 Cyfarfod Chwarterol sir Aberteifi........306 TRYSORFA YR YSGOL. Cyfarfod Ysgol Pantteg ................ Ebenezer, Caerdydd.................... Cymmeriady Parch. J. Jones, Penymain.. Cymdeithas Genadol Llundain..........., Y OENADIAETH. Golwg gyffredinol ar effeithiau ymdrechion Cenadol.......................... GWLEIDIADAETII. Deddf y Priüdi........................ Y Senedd............................ Dygwyddiad galarus.................... Hunan-laddiacl dychrynllyd ............ Genedigaethau ...................... PllIODASAU............................ Marwolaethau...................... HANESION TRAMOR. Yspaen.............................. Twrci a'r Aifft........................ MANION. Damwain angeuoî...................... Poblogaeth Dowlais.................... Y tywydd a'r cynhauaf................ Y Llythyr-doll geiniog ................ Dygwyddiad anffodus.................. Naw teiliwr.......................... Abolygiadau ........................ 30 6 309 307 307 308 309 311 312 312 312 312 313 313 313 313 313 313 314 314 314 LLANELLI: ARGRAFFWYD GAN DAVID REES A JOHN THOMAS: AO AE WEETH GAN Mr. H. Hughes, St, Martin Le Grand, a Mrs. Jones, 56, Bartholomew Close, Llundain; Mr. John l'ugh, 6, Marybone, Llyulieifiad; a Mr. R. Lewis, Ridge-Field, Manchester.