Skip to main content

'X\.tl lEi fO. rais \3cn. DIWYGIWR. GORFBENAF, 1839. "XX. BIDDO CÄ8AR I CMSA.U, A'E EIDDO DUW I DDUW." CYNNWYSIAD. YR AEEITHFA. -■ Pregeth oddiwrth 2 Cor, 2 16 ........187 TRAETHODAU, &c. C wäÿBd.............................. 189 Ysgrifenu y Gymraeg yn eglur.......... 190 Dadl Eglwysig (parhad)................ 191 Heidlais Gyffredin................... 193 PoIiticsTwm a Rhobin................. 195 YCwrwbach........................197 Atebion...........................199 GofyniADAiJ........................202 Dtchymmyg.......................203 BARDDONIAETH. Absalom............................204 Pennilliön i'r Gauaf.................... 204 " Cenwch i'r Arglwydd"................ 205 Oes Dyn...........................205- l'EaoniAETH.—Difyrwch y Cristion......20$ HANESION CARTREFOL. ITrddiad.............................. 207 Sefydliad Gweinidog .................. 207 Annibynwyr Machynlleth.............. 207 Casgliadau at y Genadiaeth.............. 208 Owir Iforiaid.................'......... 308 : Ỳ Wèsleaid ac Addysg G yffredinol........ 209 TRYSORFA YR YSGOL. Cyfurfod yr ündeb yn Tabor............209 Saron, Penycae........................209 Casnewydd ..........................209 Bulah, Brycheiniog....................210 Y GENADIAETH. Cymdeithas Genadol Llundain ..........210 Agoriad Capel Seisnig yr Iadependiaid yâ Lìanelü........................211 Athrofa Caerfyrddin.................... 212 Cyfarfod Undeb Cynnulleidfaol Lloegr a Chymru....................... . 212 Y SENEDD. Tỳ yr Arglwyddi ■ Tý y Cyffredin .. 213 213 GWLEIDIADAETH. Addysg Gyffredinol....................214 YTugel..............................215 Y tywydd a'r cnydiau.................. 215 Cynnyg gwallgof-ddyn i dòri mewn i balas y Frenincs...................... 215 Y meîlt a'r taranau diweddar............216 Dygwyddiad alaethusmewn pwll glô .... 216 Gen:-:digaetiiau...................... 316 ................... 216 .................. 216 priodasaü...................... . Mahv.'olaeth au................. nANESION TRAMOR. Twrci a'r Aifft........................217 Newfoundland........................ 217 Portugal............................217 AmericaDdeheuol.................... 217 Yr Yspaen............................217 MANION. Vicer Llanelli a Wafden Llanon.......... 217 Dygwyddiad galarus.................. 217 Pen dyn wedi ei saethu ymaith! ........ 217 Damweiniauangeuol.................. 218 Llofruddîaeth ddychrynllyd .....*......218 Ewyllys hynod........................ 218 Mam ddideimlad...................... 218 Gwyddel frraeth...................... 218 Maechnadoedd......................213 LLANELLI: ARGRAFFWYD GAN DAYID REES A JOHN THOMAS: AC AE WBBTH GAN