Skip to main content

Rhtf. 47- Pais 6ck. DIWYGIWR. MEHEFIN, 1839. " YR EIDDO CíäSAS I C.BSAR, a'B EIDDO DUW I DDÜW.! YNNWYSIAD. YR AREITHFA. Pregcth ar Mat. 10, 32, 33. (parhad)......156 TRAETHODATJ, &c. Balehder (parhad)...................... 157 Cy fansoddiad yr awyr (parhad).......... 159 Ÿ clychau............................ 161 Cynghorion Ysgolfeistr i'w Ysgolheigion .. 162 Arwyddion dyn balch yn crefydda ...... 165 Ateeion........................... 166 gofyniadau........................ 166 Dychymmyg ....................... 166 BARDDONIAETH. "Ogollwngfi" ...................... 167 Hìraeth.............................. 167 TTndeb í Christ........................ 167 Ystyriaeth ar farwolaeth cymmydog...... 167 I Weithiau Awdurol Harris ............ 167 Perouiaeth.—Capel Mair.............. 168 HANESION CARTREFOL. Agoriad Capel yr Aber.................. 169 Cymrnanfa Morganwg.................. 169 Cyfarfod Chwarterol eyfundeb Mynwy.... 170 Cyfarfod Chwarterol sir Gaerfyrdddin .... 171 Agoriad Tabernacl Hirwaun ............ 171 Casgliadnu............................. 172 Casgliadau at Athrefa Aberhonddu........ 172 Hysbysiad............................ 173 TRYSORFAYR YSGOL. Heol Guildford, Deheubarth Llundain .... 173 Siloam, Llanelli, Brycheiniog............ 173 Y GENADIAETH. Diddymiad Caethiwed yu Affric Ddeheuol.. 173 Y SENEDD. T</ yr Arglwwldi...................... 174 TyyCyffredií........................ 174 GWLEIDIADAETH. Y Siartiaid............................ 176 Y Weinyddiaeth ...................... 177 Y Llythyr-doll........................ 178 Y DRETH EGLWYS. Llanybyther.......................... 178 Y Siartiaid............................ 179 Addysg Gyffredinol.................... 180 Erlidigaeth yn yr amser gynt............ 180 Llofruddiaeth ddychrynllyd ............ 181 Arall................................ 181 Y Gynddaredd........................ 182 Tân arswydus—Pedwar by wyd wedi eu colli 182 Ffordd newyddi'r offeiriaid i lwyddo'r achos 183 Genedigaethaü...................... 183 Peiodasau............................ 183 Marwolaethaü..............,....... 183 IIANESION TRAMOR. Ffrainc............................. 184 Yr Yspaen............................ 184 America...,.......................184 Persia ............................. 184 Twrci................................ 184 MANION. Cledr-ffordd Llanelli.................... 185 Rhybudd ............................185 Damwain angeuo!..................... 185 Arall................................ 185 Dygwyddiad galarus .................. 185 Anffawd angeuol mewn pwll glô.......... 185 Torigloyw .......................... 185 Dug Newcastle........................ 185 Nathan a Dafydd...................... 186 Prif-ynad TivertQn a'r Wesleaid.......... 186 Marchnadoedd...................... 186 LLANELLI: | ARGRAFFWYD GAN DAYID REES A JOHN THOMAS: AO A.R WERTH GAN Mr. H. Hughes, St. Martin Le Granü, i- Mrs. Jones, 56, Bartholontew Close, Llund&Ln; Mr. John Pugh, 0, Marybone, Llyníleifiad; a Mr. R. Lewis, Ridge-Field, Manchester.