Skip to main content

Rhif. 46. Pris Qch. DIWYGIWR. MAI, 1839. " YE KID»0 CJESA» I CASAB, A*E BIDOO DDW I DDUW.' CYNNWYSIAD. COFIANT Ezer Jumes.......................... 134 , YR AREITHFA. Pregeth ar Mat. 10, 32, 33.............. 135 TRAETHODAU, &c. Balchder............................ 137 Cysgu yn Nhý Dduw.................. 139 At Ys-olheigion Athrofa Ffrwdfâl........ 140 LlygreddDyn ,V......................141 Dirwest..............................143 Atebion ........................... 144 Gofyniabau........................ 147 Dychymmyg .......................148 BABDDONIAETH. YrHaf..............................149 Euaid ...,.......................... 149 Y Pryriedlgaeth...................... 150 Anerchiad i Gyfaill wrth ddechreu ei yrfa gwfydJol.....,.................. 150 I hen Feoyw glebarllyd...............15n Perohiabth.—-Hyder..................151 EANESION CARTRBPOL. îJrdJîad........i...................... 153 ^Êíto................................152 Cyfarfod Chwarterol Swydd Forganwg .... 152 Cyfarfod Ch warterol Nebo.............. 153 Cyttrfod Chwarrerol Swydd Benfro......153 Coleg Aberhonddu.................... 153 Cy farfod Ccnadol Brycheiniog .......... 154 Cusgliadau............................ 154 Cyfarfod Ysgolion Sabbothol............ 15$ Sylfaeniadty addoUẁl.................. 155 Capel Soar, Penygtoet^................ 155 AoCTcaiad at eglwyli Trelech a Blaaaycoed 156 Y Gwir Ifbriaid ...77í>,.............. 156 TRYSORFA YR YSGOL. Cwnicamlais.......................... 157 Y GENADIAETH. Malacca...............................157 Y Hong genadûl yn Sydney.............. 158 Y SENEDD. Tý yr Arglwyddi...................... 158 TýyCyfrredra........................ 159 GWLEIDIADAETH. Y Whigiaid a'r Toriaid................. 159 Y DRETH EGLWY8. Hackney........................... 160 Gainsborough................*..,.... 160 Biigg, swydd Liucoln.................. 160 Cyfarfod eyfeflfio» rbyddld yn y BaU «... 160 Y Siartiaid a'r Toriaid' yn Deràes........ 161 Golygfa warthus mewn mynwent blwyfol.. 162 Sŵyddoganaynol .................... 162 Genedigaethaü...................... 163 Pbiodasau................,....... v.. 163 Mabwolabthau ...................... 163 HANESION TRAMOR. Ffrainc............................. 163 Yr Yspaen............................ Io<> India Ddwyreiniol ................... 163 America................. . ......... 163 Mesico.............................. 163 Twrei................................ 163 MANION. Dygwyddiad galarus.................. 164 Llefruddiaeth........................ 164 Etholiad crowner ,..................... 164 Tanbeidrwydd goleuni.................. 164 Gwelliant rhagorol.................... 164 Moasau da........... <., ,V,............ 164 Mauchnadoedd......................164 LLANELLI: | ASGRAfPWYD GAN ÖAYID REES A JOHN THOMA&: / AC Att WErTH GAtí Mr. H. Htoghea, 8t Martín Le Grand, a Mr. John Jones, 56, B«rtholomew Close, Llundain; Mr •'ohn Pugb, 6, Marybone, LlynUeiflad; a Mr. R. Lewis, Ridge-Field, Maaehester.