Skip to main content

| Rhif. 4é. Pris 6ck. DIWYGIWR. MAWRTH, 1839. "YR EIDDO CÜÎSAR I CÄSAR, A'R EIDDO DUW I DDUW." CYNNWYSIAD. ÇOFIANT JonathanEdwards...................... 69 YR AREITHFA. Frfgeth ar Ymneillduaeth oddiar Col. 2, 19. 71 TRAETHODAU, &c. Maè gan Ddyp Enaid ............... Cynghorion Ysgolfeistr i'w Ysgolheigion Cyraru ac Efengyl................... Sylwadau ......................... Cynghorion Buddiol................. Mediliant Personol................... Atebion ., ,........................ Gofynia-dau........................ Dyciiymjiyg................... .... BARDDONIAETH. Y Ferch Amddüad..................... Hiràeth y Cristion .;... ;-....."......... - FETtORiAiBíH.—Cefn Meilawg.......... - BANESION CARTREFOL. Urddiad....................;........ Cyfarfod Chwairterol Swydd Bënfro .... -Cymdpithas YmnciHduwyr Abertawé .... Athrofa Aberhonddu................... '/- _ TRYSORFA YR YSGOL. Eb ínezer, Cáer'dj dd............... ': °9 GENADIAETH. Y SENEDD. Tý yr Arglwyddi ...................... 93 Yr "Araeth Freninol .................. 93 TýyCyffredin ........................ 95 GWLEIDIADAETH. Y Ẁlad a'r Whigiaid............. Y DRETH EGLWYS. Treleeii ..............................96 Llaadilo .... .............v.;....;.... 96 Dygwyddiad Galarus......... .......... 97 Arall.......................____.--------97 Siryddion Cymru...................... 97 Brawdiysoedd Cymru .................. 97 Cynnydd Gweithiau Häiarn Mynwy â Mor- ganwg............................. 98 Genedigaeth ..,...................... 98 Priodasau................,.......>... 98 Mabwolàbthau...................... 98 HANESION TRAMOR. Canada.............................. 99 Mexico .;............................ 99 MANION. Damwainjnewn Pẃll Glô.............. 99 Offeirîad 'ì Menyw .................... 99 Haehoni, ............................ 100 Llofruddiaeth ac hurian-laddiad.......... 100 Llofruddíaeth yn Nghaerodor............ 100 Adolýgìad ...................i..,;.. 100 LLANELLT: ARGRAFFWYD GÂN DAVID JtÉES A;JÖHN THÖMAS: "r AC AR WBrTH GAN Mr. H. Hu«hes, St. Martin'.Le Grand, a Mr. Johri Jóri'es, 5Ŵ, Bartholomew Clow?, Llundain; Mr. John Pugh, 6, Maryborie, LÎynlÌeifiad'■'; a Mr. R. Lewis, Ridge-Field, Manchester.