Skip to main content

Riiif. 43. Pris 6ch. DIWYGIWR. CBWEFROR, 1839. "yr eiddo cesar i cesar, a'r eiddo duw i dduw." CYNNWYSIAD. COFIANT .Tonathan Edwards...................... 37 TRAETHODAü, &e. Blwyddyn Newydd..................... 38 Cynghorion Ysgolfeistr i'w Ysgolheigion ... 40 Y Sybiliaid ............................. 42 Breinniau Dyn (parhad) ................. 44 Cydymdeiralad......................... 45 Sy 1 wadau ar Gariad Brawdol.............. 47 Tragywyddoldeb ....................... 47 Myglys"............................... 48 Atebion............................. 50 gofyniadau.......................... 51 BARDDONIAETH. YBedd............................... 52 Ochenaid Etto.......................... 52 Myfyrdod Mewn Cystudd................ 53 I'eroriaetii.—Cyhydedd................ 54 HANESION CARTREFOL. Sefydliüd Egl wys...................... 55 Cyfarfod Blynyddol Morganwg ..........55 -----'■----- Chwaríerol Morgauwg............55 Athrofa Aberhonddu.................... 55 Capel Hool-y-Castell, Abertawy..........56 Sefydliad Cymdeithas Cymreigyddion Clyd- ách...............................56 Gwir Iforiaid Cyfrinfa Dewi Sant, Caerfyr- ddin.............................. 57 Y GENADIAETH. Sefyllfa Cymdeithas Genadol Llundain..... 57 Madagasgar............................57 GWLEIDIADAETH. YShartiaid............................ 58 Gormes Eglwysig ...................... 60 Y DRETH EGLWYS. Woodhouse............................ 62 Morley............................... 62 Headeorn, Eent........................ 62 Iawnderau Ymneillduwyr................ 62 Brawdgarwch Esgob Llundain...........63 Cyfreithiau yr Yd...................... 63 Effeithiau y Dymhestl ddiweddar........64 Llofruddiaeth Arswydus ................ 64 Genedigaethau.......................65 Priodasau............................ 65 Marwolaetüau ...................... 65 HANESION TRAMOR. Canada .............................. 65 Mexieo ..................:..... Yspaen....................fft......... 66 Belgium ....i........................66 Cireassia.............................. 66 Yr Unol Daleithiau....................66 MANIÒN. CapeH cofresedig ...................... 6ç Haelfrydedd .......................... 66 Cadw a damnio yr un dydd.............. 66 Ficer cariadus...................,......67 Arwerthiad Cyhoeddiadau................ 67 Yspeiliad digywilydd.................... 67 Cymdeithas Cylafareddiad................ 67 Rhybudd neillduol...................... 67 &c., &c. LLANELLI: ARGRAFFWYD GAN DAYID REES A JOHN THOMAS: AC AE WERTH GAN Mr. H. Hughes, Si Martin Le Grand, a Mr. John Jones, 56, Bartholomew Close, Llundain; Mr. Joìm Pugh, 6, Marybone, Llynlleifiad; a Mr. R. Lewis, Ridge-Field, Manchester.