Skip to main content

Riiif. 42. Pttfs 6ch. DIWYGIWR. IONAWE, 1839. " YR EIDDO CESAB I C.BSAR, A*R EIDJDO DUW I DDUW." CYNNWYSIAD. COFIANT .Tonathan Edwards...................... 5 TRAETHODAÜ. fcc Cynghorion Ysgolfeistr i'w Ysgolheigion.... 7 Awgrymiadau i Weinidogion, &c......... 8 Cyfarwyddiadau i Reoleiddio ein Geiriau... 9 Erchylldra Rhyfcl....................... 10 Dadl Eglwysig ........................ 10 Tywydd y Merthyron ,|................. 12 Breinniau Dyn......................... 13 Meddiant Personol..................... 15 YDdadl Fèr........................... 18 Atebion ............................. 18 GoFYNIADAU........................... 19 DyCHYMMYG.......................... 20 BARDDONIAETH. Nadolig............................... 22 Anerehiadi'r Pareh. D. Rhys, &e., ....... 23 Pennillion............................ 23 Boieu Eiryawg...................... 22 Pehoiuaeth.—Hafod-y-Pŵll ............23 IIANESION CARTREFOL. Urddiad ............................... 24 Cyfarfod Cenadol Ceredigion............. 24 Cyfarfod Chwarterol Sir Pynwy.......... 24 Cyfarfod Blynyddoi.................... 25 Gwyl Flynyddol Cymdeithas Gymreigyddol Abertawy......................... 25 Athrofa Aberhonddu—Anerehiad a Chasgl- iadau.............................. 25 TRYSORFA YR YSGOL. Hanes Ysgol Sabbothol Siloam, Llanelli, Bry- cheiniog........................ 28 Y GENADIAETH. Agwedd Grefyddol b Moesol Coojuart...... 28 YllongCamden....................... 29 GWLEIDIADAETH. Cerydd Eglwysig........................ 29 Achos Mary Woolfrey.................. 31 Y DRETH EGLWYS. Llanfihangel-Yeroth*.................... 31 Cílcew................................ 31 Llanwinio..........................31 Awgrymiadau i Dalwyr Treth Eglwys...... 33 Petlnodiad Caplan mewn Gweithdŷ........ 33 Cyfarfod Pobl Weithgar MerthjT.......... 33 Llofruddiaeth Ysgeler yn Newcastle ....... 34 Genedigaethau....................... 35 Priodasaü............................ 35 Maewolabthau .,.................... 35 HANESION TRAMOR. Canada .............................. 35 Yr India Ddwyreiniol................... 36 MANION. Amgylchiad galarus..................... 36 Llosgiad i Farwolaeth.................... 36 Traul Treth Eglwys..................... 36 Damwain Alarus yn Blaenafon............ 36 Dj'gwyddiadgalarus.................... 36 Daeargryn............................. 36 LLANELLI: ARGRAFFYYYD GAN DAVID REES A JOHN THOMAS: AC AB WEBTH GAN Mr. H, Hughes, St. Martin Le Grand, a Mr. Jolm Jones, 56, Bartholomëw Close, Lhmdain; Mr. John Pugh, 6, Marybone, Llynlleifìad; a Mr. R. Lewis, Ridge-Field, Manchester.