Skip to main content

Y DIWYGIWR YN GWASANAETHU GOLYGYDD : Parch. GWYLFA ROBERTS IìLANELU. ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ Braslun o'p Gynwysiad : Liwybrau Athrylith .... 365 Dethoi eiriau'r Doethion ... 372 Oaru Crist heb ei weied ... 374 Bedd y Bardd o Lanwrtyd ... 375 Anghydffurfiaeth ... 379 Emyn Newydd ... 382 Annibyniaeth yn y Watfford ... 383 Y Gwin yn Swper yr Arglwydd ... 389 Hiiaethus Drem ... 392 íslwyn wrth fedd ei ddyweddi ... 398 Ymweliad a Llaüfairtalhaiarn ... 393 Nodiadau Gwleidyddol ... 396 Byd y Pagan ... 399 ►♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ BRINLEY R. JONES, ARGRAFFYDD A CHYHOEDDYDD. PRIS TAÈR CEINIOG.