Skip to main content

■ Cyfres Newydd 32 AWST, 1910. Y DIWYGIWR YN GWASANAETHU GOLYGYDD : Parch. GWYLFA ROBERTS LLANELLI, Oraslun o'r Gynwysiad : Doethineb o Dduw ... 257 Cenhadwr yr Hen Testament—Jonah — 262 Ymweliad a Llanfair Talhaiarn — 265 Bod yn Fyddar — 268 Coffa'r Cyfiawn — 272 Organyddion yr Enwad,—Mr Caradog Roberts, Mus- Bae., Bethlehem, Rhos, (darlun) — 274 AdgofHiraeth — 275 Anghydffurfiaeth — 276 Caniadaeth y Cyssegr — 279 Dethol eiriau'r Doethion — 282 Eglwysi Canmlwydd oed — 285 Adolygiadau — 288 Hodiadau Gwleidyddol — 290 Ein Pobì a'n Pethau — 292 BRINLEY R. JONES, ARGRAFFYDD A CHYHOEDDYDD. PRIS TAIR CEINIOG.