Skip to main content

YN GWASANAETHU GOLYGYDD ; OllB LLANELLI. Braslun o'r Cynwysiad : Y Tangnefeddwr Edward VII. Cofion am Waith a Gweitliwyr gynt Anghydffurfiaeth Mrs Davies, Pant-teg, Sir Öaerfyrddin Organyddion yr Enwad,—Mr C- Meudwy Davies, Taberaael, Llanelli (darlun) Diwygiad '59, Y diweddar Dr. Àìesander Maclaren Fy Mam Y Byd i Grist Dethoieiriau'r Doethion Adolygiadau Nodiadau Gwleidyddol Ein Pobl a'n Petbau _ _..,,_ 185 189 193 196 201 202 20G 209 211 213 216 217 220 BRINLEY R. JONES, ARGRAFFYDD A CHYHOEDDYDD. PRÎS TAIR CEINIOG.