Skip to main content

Y DIWYGIWR. RHAGFYR, 1909. DIWYGIÄD Í8B9. PERTHYNÄS YR ÄNNIBYNWYR ÄG EF. (G-an y Parch. W. Thomas, Whitland). G-wel j darllenydd wrth y penawd uchod y Uinellau y bydd raid i mi, er cadw at y pwnc i fyned ilrosty. t ar y tirawiad heb lawer o dräfferth. Nid oes un bwriad wrth ei eirio felly i fychanu nac an- wybyddu disgyniad dylanwadau yr Ysbryd Glan ar enwadau Cristionogol ereill Cÿmru a gwledydd ereill y byd, ac nid oes awydd ynom i orfaelu y manteision anrhaethadwy ddylifodd oddiwrth y deffroad mawr haner-can mlynedd yn ol. Cymerir y mater yma fynu gyda gryn lawer o frwdfrydedd a gweddigarwch gan bob enwad trwy y Dywysogaeth. Nid ydym am gystadlu* am ogoniant a chlod mewn modd hunanol o gwbl wrth gynllunio i orfodi gweifch- rediadau Grras haner-can mlynedd yn ol i wasanaethu, deffroì, a chynhyrfu cenedlaethau newyddion y dyddiau presenol gyda ben- dith Duw pab gras. Cymerodd yr Annibynwyr ran arbenig yn y Diwýgiad hwnw mewn rhagor nag un cyfeiriad. G-wnaethom lawer * i'w gÿnyrcnu—i gyneu y tan—i'w feithrin—i'w ledu—i'w buro a'i & barhau, a chawsom fudd mawr oddiwrtho yn bersonol, cymdeith- 5 asol, tymörol, acysbrydol. Da i ni yn mhob ystyr oedd i Dduw ymweled a ni mewn trugaredd i achub ac adeiladu eneidiau mewn daioni" ar yr adeg fwyaf. Mae y mater yn amlganghenog, ac O^g i'ẁ drafod. G-an fod y ffeithiau mor wasgaredig rhaid i mi chẃilîö^l^íasglu, cywain, dyrnu, nithio, silio, stofi, panu, dethol, mesur, MÉpS"), a>.dosranu y defnyddiau er gwneud cyfiawTider a gwaith ^aion mewn meddiant o grefydd, a than ddylanwadau newyddipn oddifry yn ogystal a. gwaith yr Anfeidrol ei hun. Nis