Skip to main content

Rhif 852.] Cyfees Newydd 12 RHAGFYR, 1907. Y DIWYGIWR YN GWASANAETHU ....----------------z--------------■ GOLYGYDDi, Parch. GWYLFA ROBERTS LLANELLI. Braslun o'r Cynwysiad: Anfarwol Ferched Cymru j ...405 Cymanfa'r Diwygiwr— . Pregethwr—Parch. D. 01iver, D.D., Treffynon ...411 Ystyr Barddoniaeth, gan Mr. D. R. Jones, Ffestiniog,((&MẀ» 416 Emyn ...420 AUor a Chroes —420 Damhegion, gan Parch James Evans, B.A. Aberafon „ 421 Darllen y Beibl, gan Parch D. Euröf Walters, Merthyr ...425 Yr Eglwys Apostolaidd, gan Parch Edward Jones, Dowlais...428 Rebecca ...433 Nodiadau Gwleidyddol, gan Parch. J. Evans-Jones ...437 Ein Pobl a'n Pethau ...440 LLANELLI : ,»♦♦♦»♦♦♦♦»♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ mm BRINLEY R. JONES, ARGRAFFYDD A ÇHYHOEDDYDD. PRIS TAIR CEINIOG.