Skip to main content

YN GWASANAETHU GOLYGYDD: Paroh. GWYLFA ROBERTS LLANËLLI. Braslun o'r Cynwysiad: Llẃybrau Athrylith, gau R. G. R. .... ... 333 CYMANÍA'R DlWYGÍWR— ' Pregâlrwr—Y Parch. D. Lloyd Morgan, Pontardulais 340 Y Tri Chwei-thiniad ... .;. ... ... 344 "Y Beirniad" ... ... ... ...345 Nodiadau är yr Eglwÿs Apostolaidd, gan y Parch. ' Edẁard Jones, M.A., Dowláis" ... ...348 Amddiffyn Duw ... ... ... ... 350 Rechabiaeth, gan Mr. D. Ladd Davìes, Aberteifi ... 351 Cell y Cristíorí^gan,y Parch. Huw Parri, Rhosymedre ... 354 Dilyn Fi ... ... ... ... ... 356 Hcn Ddiaconiaid y Geíynös, Llanwrtyd, gan Wrtydyn ... 357 Briwsiou i helpuCyfeillach ... ... ... 360 Nodiadau Gwleidyddol, gan y Parch J. Evans-Jones ... 362 Edwàrd Jones, Pentretygwyn ... ... ... 364 Yr Ochr Dÿwyll, gan y Parch J. Bodfan Änwyl ... 365 LLANELL,I: BRINLEY R. JONES, ARGRAFFYDD A CHYHOEDDYDD. F%IS TAIR CEINIOG,